Dny otevřených ateliérů 2017

14. – 15. 10. 2017

 

Vážení přátelé, dovolujeme si Vás pozvat k účasti 

na jubilejním 10. ročníku Dnů otevřených ateliérů.

 

Dny otevřených ateliérů jsou slavností výtvarného umění, do kterých se zapojují umělci, řemeslné dílny, galerie a umělecké školy. Jak už název akce napovídá, prioritou je ateliér, tvůrčí dílna nebo podobný prostor, kam můžeme my zvědavci strčit nos a kde narazíme na tvůrce, se kterým je možno krátce promluvit nebo s ním u kávy či sklenky vína strávit odpoledne nebo zakoupit umělecké dílo. Cílem akce je pomoci výtvarné scéně navázat a rozšířit dialog s lidmi a naopak umožnit veřejnosti poznat umělce a jejich práci jinak, než v prostoru galerie. Výtvarníky nijak nevybíráme, oslovujeme všechny umělce působící na území jižních Čech. Účastní se amatéři i uznávaní profesionálové a výběr necháváme na návštěvnících, ať si každý najde, co se mu líbí.

 

Myšlenka uspořádat Dny otevřených ateliérů vznikla v rámci aktivit projektu Kulturní most, jehož vedoucím partnerem byl Jihočeský kraj, který převzal know-how od partnerské organizace Kulturvernetzung Niederösterreich, se kterou spolupracuje i v letošním roce. V roce 2013 byla navázána kooperace v rámci Dnů otevřených ateliérů i s Horním Rakouskem. Dny otevřených ateliérů byly rozšířeny do  Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje díky aktivitám projektu Porta culturae. Oba projekty byly podpořeny z programu „Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013“ a byly spolufinancovány Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF).

 

Garantem projektu je pro rok 2017 Alšova jihočeská galerie a Mgr. Petra Lexová, Seminář dějin umění Masarykovy univerzity, pořadatelem Jihočeský kraj, Odbor kultury a památkové péče.

 

Jak probíhaly Dny otevřených ateliérů v roce 2016 

si můžete prohlédnout zde

► OHLEDNUTI ZA DOA 2016.pdf 

 

I letos nás najedete

na Facebooku ...

Dny otevřených ateliérů 2017 

 

Program AJG v rámci Dnů otevřených ateliérů 2017

naleznete zde

► Mezi sochami a obrazy 

 

Těšíme se na Vás!