► čtvrtek 30. 3. 2017 / 18:00 hod. / Wortnerův dům / České Budějovice / Židovské inspirace - rozprava a přednáška k výstavě Friedrich Feigl / Oko vidí svět s PhDr. Mgr. Janem Samohýlem, ThD.

 

► pátek 31. 3. 2017 / 17:00 hod. / Wortnerův dům / České Budějovice / Sto let s Miloslavem Troupem speciální komentovaná prohlídka výstavy Miloslav Troup / Paříž, Paříž se synovcem Miloslava Troupa - PhDr. Zdeňkem Troupem, náměstkem ředitele Sekce správy památkových objektů NPÚ, správcem kláštera Zlatá Koruna a pedagogem.

 

► pátek 31. 3. / 15:00  19:00 hod. / Wortnerův dům / České Budějovice / Fotoběsnění - výtvarná dílna k výstavě Petr Kubeš / Kuběs rozostřeno. Přijďte se rozostřit na fotografické odpoledne s lektorkami AJG.

 

► sobota 8. 4. / 15:00 hod. / Wortnerův dům / České Budějovice / Trochu moc chladná Margareta, celoživotní múza Friedricha Feigla - komentovaná prohlídka výstavy    Friedrich Feigl / Oko vidí svět   s Mgr. Zuzanou Duchkovou (Katedra výtvarné výchovy / PF JU), která přiblíží vybraná díla F. Feigla v souvislosti s jeho osobním životem a v kontextu doby, která byla plná dějinných zvratů.

 

► sobota 8. 4. / 15:00  18:00 hod. / Wortnerův dům / České Budějovice / Laboratorium graphicum - výtvarná dílna k výstavě Friedrich Feigl / Oko vidí svět s lektrkami AJG, na níž si bude možné vyzkoušet různé experimentální grafické techniky.

 

► úterý 18. 4. / 18:00 hod. / Wortnerův dům / České Budějovice / Přednáškový cyklus z dějin umění na téma: Romantismus a historismus, aneb Vzhůru do přírody!  A v jakém stylu máme vlastně stavět?

 

► sobota 22. 4. / od 13:00 hod. / Wortnerův dům / České Budějovice / Mezinárodní den památek - více info již brzy ...

 

► pátek 26. 5. / od 18:00 hod. / Wortnerův dům / České Budějovice / Galerijní noc 2017 - více info již brzy ...

 

► úterý 30. 5. / 18:00 hod. / Wortnerův dům / České Budějovice / Přednáškový cyklus z dějin umění na téma: Klasická moderna, aneb Obrazy bez námětu, hudba bez harmonie ...

 

► úterý 27. 6. / 18:00 hod. / Wortnerův dům / České Budějovice / Přednáškový cyklus z dějin umění na téma: Umění po roce 1945, aneb Umělec jako popová hvězda vyrábí kýč nebo umění?
 
 
 
 

dále pro Vás připravujeme:

 

duben – květen

velikonoční výtvarné dílny v Zámecké Jízdárně v Hluboké nad Vltavou

výtvarné dílny a prezentaci AJG na veletrhu TRAVEL FEST v Českých Budějovicích

komentované prohlídky, přednášky, výtvarné dílny a další doprovodný program k výstavním projektům:

meziprůzkumy / sbírka ajg 1300–2017

impresionismus! / nálady a imprese ve francouzském a českém umění

 

červen – říjen

komentované prohlídky, přednášky, výtvarné dílny a další doprovodný program k výstavním projektům:

victor vasarely

válečný plakát 1914–1918 / zbraň z barev a papíru

příměstské tábory

ozvěny anifilmu 2017

 

 

 

 

 

► sobota 4. 3. / 16:00 hod. /