vedoucí technicko-provozního úseku

Ing. Václav Kříž
E: kriz@ajg.cz

M: +420 702 197 685

 

                        vedoucí technického oddělení

                        Václav Žák

                        E: zak@ajg.cz

                        M: +420 602 370 719

 

                        vedoucí oddělení BOZP a PO

                        Jiří Novotný, Dis.

                        E: novotny@ajg.cz

                        M: +420 724 680 481

 

                        pokladní oddělení

                        Zdeňka Procházková

                        E: prochazkova@ajg.cz

                        M: +420 720 073 208

 

                        správce památkového objektu Bechyně

                        Marie Kostelencová
                        E: kostelencova@ajg.cz

                        T: +420 381 213 092

 

                        řidič / výstavář

                        Josef Mazanec

                        E: mazanec@ajg.cz

                        T: +420 725 420 212

 

                        řidič / výstavář

                        Josef Nebáznivý

                        E: nebaznivy@ajg.cz

                        M: +420 725 886 110