kouzlo hlíny / poklady z depozitáře bechyňské keramické školy

od 4. 6. 2017

vernisáž: 3. 6. 2017 / 15:00 hod.

mezinárodní muzeum keramiky, zámek čp. 135, bechyně

 

Stálá expozice prezentuje výběr prací od založení Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechynido konce první dekády tohoto století. Cílem expozice je postihnout proměny vkusu a odraz různých směrů a stylů, tj. historické slohy, secese, kubismus, art deco, geometrická abstrakce v dekorech, socialistický realismus, "bruselský styl" konce 50. a celých 60. let a postmoderní proudy od 70. let 20. století až po současnost.