SU_TERÉN

Tedy společný umělecký terén je nový projekt, jehož primárním cílem je nabídnout návštěvníkovi AJG alternativní výstavní prostor. 

Otevřený prostor (terén) je určen k experimentování, tedy k hledání a nalézání.

 

2017:

cyklus: IlustraceTeď I. / Raketa letí do budějc / 14. 7. - 3. 9. 2017

cyklus: Jiná perspektiva II. / Error - Alegorický princip v českém poválečném malířství a sochařství / 23. 4. - 9. 7. 2017

cyklus: Digitální malba I. / Petr Kubeš - Kuběs rozostřeno / 27. 1. - 16. 4. 2017

Ozvěny Anifilmu 2017

First taste of Anifilm 2017

 

2016:

cyklus: Skryté obzory I. / Kouzlo křehkosti - Výběr plastik ze sbírek AJG / 14. 10. 2016 - 15. 1. 2017

cyklus: AnimaceTeď I. / Mami, tati, díky! - Filmová tvorba Kristiny Dufkové / 1. 7. - 11. 9. 2016

cyklus: Ti druzí I. / Pišišvorové - Fantaskní tvorba Aloise Boháče / 15. 4. - 26. 6. 2016

Dny otevřených ateliérů

Ozvěny Aniflimu

 

 

cyklus: Digitální malba I. /