SU_TERÉN

Tedy společný umělecký terén je nový projekt, jehož primárním cílem je nabídnout návštěvníkovi AJG alternativní výstavní prostor. 

Otevřený prostor (terén) je určen k experimentování, tedy k hledání a nalézání.

 

2017:

cyklus: Digitální malba I. / Petr Kubeš - Kuběs rozostřeno / 27. 1. - 16. 4. 2017

 

2016:

cyklus: Skryté obzory I. / Kouzlo křehkosti - Výběr plastik ze sbírek AJG / 14. 10. 2016 - 15. 1. 2017

cyklus: AnimaceTeď I. / Mami, tati, díky! - Filmová tvorba Kristiny Dufkové / 1. 7. - 11. 9. 2016

cyklus: Ti druzí I. / Pišišvorové - Fantaskní tvorba Aloise Boháče / 15. 4. - 26. 6. 2016

Dny otevřených ateliérů

Ozvěny Aniflimu