zámecká jízdárna    
hluboká nad vltavou

 

zámecká jízdárna čp. 144

hluboká nad vltavou

T:    387 967 041

E:   office@ajg.cz

otevřeno denně

březen  říjen      /   9:00 – 18:00
listopad 
 únor   /   9:00 – 16:00


vstupné

19.3. - 12. 5.

13. 5. - 1. 10.

od 2. 10.

● rodinné vstupné

2 dospělí + 2 děti do 15 let

140,-

290,-

140,-

● základní vstupné

75,-

120,-

75,-

● snížené vstupné

děti od 6 do 15 let

senioři

členové Klubu přátel AJG

(13. 5.  1. 10.)

studenti SŠ a VŠ 

(po předlož. student. průkazů ISIC, atp.)

50,-

80,-

50,-

● vstupné pouze do stálé expozice

– – 

80,-

– – 

● vstupné pro kometované prohlídky, 

přednášky a další doprovodný program

(není-li uvedeno jinak)

35,-

80,-

35,-

● vstupné pro žáky MŠ v rámci výuky

vstupné pro žáky
(pedagogický doprovod zdarma)

10,-

10,-

10,-

● vstupné pro žáky ZŠ v rámci výuky

vstupné pro žáky
(pedagogický doprovod zdarma)

10,-

30,-

10,-

● vstupné pro studenty SŠ v rámci výuky

vstupné pro studenty
(pedagogický doprovod zdarma)

30,-

50,-

30,


vstup zdarma

děti do 6 let / členové Klubu přátel AJG (19. 3. - 12. 5. a od 2. 10.) / držitelé průkazu ZTP a ZTP-P + jejich průvodce / držitelé Senior Pasů / členové Asociace výtvarných pedagogů / členové Klubu přátel výtvarných umění / členové Unie výtvarných umělců / držitelé novinářských průkazů / držitelé průkazů ICOM / držitelé průkazu Rady galerií ČR / držitelé průkazu Asociace muzeí a galerií ČR a SR / členové Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků a AICA / členové Uměleckohistorické společnosti Čech a Moravy / odborní pracovníci muzeí, galerií a památkových ústavů / studenti uměleckých SŠ a VŠ / studenti a pedagogové Střední průmyslové školy keramické v Bechyni (platí pouze pro MMK Bechyně)


Vstup do stálé expozice Meziprůzkumy / Sbírka AJG 1300-2017 je v pondělí zdarma.wortnerův dům
české budějovice

 

u černé věže 22, české budějovice

T:    387 311 102

E:   wortneruvdum@ajg.cz

otevřeno denně
leden 
– prosinec      /   9:00   –   18:00


 

 

● rodinné vstupné

2 dospělí + 2 děti do 15 let

70,-

● základní vstupné

50,-

● snížené vstupné

děti od 6 do 15 let

senioři

studenti SŠ a VŠ 

(po předlož. student. průkazů ISIC, atp.)

30,-

● vstupné pro kometované prohlídky, 

přednášky a další doprovodný program

(není-li uvedeno jinak)

30,-

● vstupné pro žáky MŠ v rámci výuky

vstupné pro žáky
(pedagogický doprovod zdarma)

10,-

● vstupné pro žáky ZŠ v rámci výuky

vstupné pro žáky
(pedagogický doprovod zdarma)

10,-

● vstupné pro studenty SŠ v rámci výuky

vstupné pro studenty
(pedagogický doprovod zdarma)

30,-


vstup zdarma

děti do 6 let / členové Klubu přátel AJG / držitelé průkazu ZTP a ZTP-P + jejich průvodce / držitelé Senior Pasů / členové Asociace výtvarných pedagogů / členové Klubu přátel výtvarných umění / členové Unie výtvarných umělců / držitelé novinářských průkazů / držitelé průkazů ICOM / držitelé průkazu Rady galerií ČR / držitelé průkazu Asociace muzeí a galerií ČR a SR / členové Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků a AICA / členové Uměleckohistorické společnosti Čech a Moravy / odborní pracovníci muzeí, galerií a památkových ústavů / studenti uměleckých SŠ a VŠ / studenti a pedagogové Střední průmyslové školy keramické v Bechyni (platí pouze pro MMK Bechyně)


Vstup do všech výstavních prostor a expozic je v neděli zdarma.mezinárodní keramické muzeum
bechyně

 

zámek čp. 135, bechyně

T:    381 213 092

E:    kostelencova@ajg.cz

otevřeno denně
květen 
– září      /   9:00   –   18:00


 

 

● rodinné vstupné

2 dospělí + 2 děti do 15 let

60,-

● základní vstupné

40,-

● snížené vstupné

děti od 6 do 15 let

senioři

studenti SŠ a VŠ 

(po předlož. student. průkazů ISIC, atp.)

20,-

● vstupné pro kometované prohlídky, 

přednášky a další doprovodný program

(není-li uvedeno jinak)

30,-

● vstupné pro žáky MŠ v rámci výuky

vstupné pro žáky
(pedagogický doprovod zdarma)

10,-

● vstupné pro žáky ZŠ v rámci výuky

vstupné pro žáky
(pedagogický doprovod zdarma)

10,-

● vstupné pro studenty SŠ v rámci výuky

vstupné pro studenty
(pedagogický doprovod zdarma)

30,-


vstup zdarma

děti do 6 let / členové Klubu přátel AJG / držitelé průkazu ZTP a ZTP-P + jejich průvodce / držitelé Senior Pasů / členové Asociace výtvarných pedagogů / členové Klubu přátel výtvarných umění / členové Unie výtvarných umělců / držitelé novinářských průkazů / držitelé průkazů ICOM / držitelé průkazu Rady galerií ČR / držitelé průkazu Asociace muzeí a galerií ČR a SR / členové Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků a AICA / členové Uměleckohistorické společnosti Čech a Moravy / odborní pracovníci muzeí, galerií a památkových ústavů / studenti uměleckých SŠ a VŠ / studenti a pedagogové Střední průmyslové školy keramické v Bechyni (platí pouze pro MMK Bechyně)


Vstup do všech výstavních prostor a expozic je v neděli zdarma.

 

Vstup návštěvníků do výstavních prostor a expozic se řídí Návštěvním řádem AJG. Posledním návštěvníkům je vstup umožněn 30 minut před zavírací dobou.

● rodinné vstupné      70,-

● základní vstupné      50,-

● snížené vstupné       30,-

● vstupné pro žáky mateřských5a základních škol v rámci výuky (pedagogický doprovod zdarma)             10,-

● vstupné pro žáky středních škol v rámci výuky (pedagogický doprovod zdarma)                                         30,-         

● komentované prohlídky a doprovodný program (není-li uvedeno jinak)                                                         30,-