Alšova země míří do jižních Čech

Alšova jihočeská galerie převzala od Katedry výtvarné výchovy Univerzity Karlovy organizaci projektu Alšova země. Tímto se z jedné z nejstarších výtvarných soutěží v České republice stal výtvarný, literární, dramatický a hudební projekt, kterého se mohou zúčastnit základní, střední, základní a střední umělecké školy a další vzdělávací instituce.

 

Tématem projektu pro školní rok 2016 / 2017 je motto „Když staré bylo nové, …

 

Kontakt:

T: +420 386 353 972

T: +420 606 071 182

E: alsovazeme@ajg.cz

 

Když staré bylo nové, ...

Projekt pro tento školní rok volně navazuje na předchozí ročníky – téma projektu je úzce spjato především s novou stálou expozicí AJG - MEZIPRŮZKUMY/ SBÍRKA AJG 1300–2016. V expozici Meziprůzkumy najdeme totiž „nové i staré“ pěkně pohromadě a ve vzájemném dialogu.

 

Možnosti

Zkuste si představit staré (např. středověké) a nové (moderní a současné) umění pospolu. Nebo raději zajděte přímo do Alšovy jihočeské galerie prohlédnout si, jak působí abstrahované sochařské dílo Pecka Hany Wichterlové vedle deskového obrazu Adorace Krista z Hluboké od Mistra Třeboňského oltáře, nebo co se stane, když na stěně naproti sobě visí obraz Ecce homo / Bolestný Kristus Jana Zrzavého, středověká socha Bolestný Kristus z Vyššího Brodu a obraz 21 870 červených centimetrů Mikuláše Medka. Co taková „umělecká setkání“ přinášejí? Objevíte další příklady a možnosti? Nemusíte se přitom jen vracet do minulosti, můžete se naopak pokusit nahlédnout do budoucnosti, protože co je dnes nové, bude za čas staré.

 

Můžete se zaměřit na už zmíněný „dialog starého a nového“. Inspirujte se vzpomínkami lidí, budov, předmětů i uměleckých děl. O čem by nám asi vyprávěli lidé z obrazů starých mistrů, lidé z historických černobílých fotografií? Co všechno si pamatuje budova nádraží, škola nebo váš dům? Zkuste to, co ze setkání nového (dnešního) a starého (historického) vzejde, nakreslit, namalovat, vyfotit, nastříhat, slepit, „vysochat“. Můžete také samozřejmě vytvořit animovaný film.

 

Podívejte se na půdu, na zaprášené staré věci a zauvažujte nad stárnutím předmětů. Vyzkoušejte si práci průmyslového designéra a prozkoumejte, jak se v průběhu času proměnilo tvarosloví předmětů denní potřeby, např. úplně obyčejné židle, a zkuste navrhnout židli budoucnosti.

 

Můžete také tvořit literárně. Napište básně, povídky, úvahy, divadelní hry. Své myšlenky a nápady můžete zhmotnit svým tělem tanečně, divadelně i hudebně.

 

Prozkoumejte téma ze všech stran. Dívejte se kolem sebe a přemýšlejte nad proměnami umění a světa v čase. Buďte hloubaví, zvědaví, vážní i vtipní. Možností je nekonečně.

 

Podmínky účasti:

Přihlásit se může vyučující jakéhokoliv předmětu, který dokáže motivovat děti k tomu, aby aktivně a tvořivě pracovaly. Výsledek práce vystavíme nebo umožníme prezentaci v rámci vernisáže 28. března 2017.

 

Výstava v hlavním sále AJG:

Výstava proběhne od 28. března do 17. dubna 2017. Ačkoliv projekt není soutěžní, práce budou hodnoceny odbornou porotou. Umožníme prezentaci každé škole, vyhrazujeme si ale právo výběru prací k vystavení. K výstavě by měl vzniknout katalog.

 

Dodání prací do AJG:

Výtvarné, či literární práce můžete posílat poštou na adresu: Alšova jihočeská galerie, 373 41 Hluboká nad Vltavou 144, nebo je můžete dodat osobně do Alšovy jihočeské galerie ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích, U Černé věže 22. Práce lze odevzdávat do 28. února 2017.

 

Přihlášku naleznete na: www.ajg.cz/vzdelavani/alsova-zeme/prihlaska/

 

Vracení prací:

Práce nemůžeme z finančních důvodů zasílat zpět poštou. Pokud si budete chtít práce po skončení výstavy vyzvednout, bude to možné buď v AJG v Hluboké nad Vltavou, nebo ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích.

 

Termíny:

uzávěrka přihlášek:      31. 12. 2016

odevzdání prací:          do 28. 2. 2017

termín výstavy:            28. 3. – 17. 4. 2017

vernisáž:                     28. 3. 2017 / 10:30 hod.

 

Organizační tým:

Organizační tým je složen z lektorek edukačního oddělení AJG.

 

Mgr. Eva Drančáková

MgA. et Mgr. Jana Wertigová

MgA. et Mgr. Hana Stonová Prančlová

Bc. Andrea Chrastinová

 

Adresa:

Alšova jihočeská galerie

zámecká jízdárna / hluboká nad vltavou

zámecká jízdárna čp. 144, hluboká nad vltavou, 373 41

 

Alšova jihočeská galerie

wortnerův dům / české budějovice

u černé věže 22, české budejovice, 370 01

 

Další možnosti inspirace:

 

Parafráze slavných obrazů:

● např. Mona Lisa / Leonardo daVinci vs. L.H.O.O.Q. / Marcel Duchamp, Autoportrét jako Mona Lisa / Salvador Dalí, La Giaconda / Rene Magritte, Mona Lisa / Jean Michel Basquiat

● Las Meninas / Diego Velázquez vs. Las Meninas / Pablo Picasso a mnohé další

 

Animované a hrané filmy:

● Na půdě aneb Kdo má dneska narozeniny?

● krátké animované filmy Jana Švankmajera

● filmy Karla Zemana

● fantasy a sci-fi seriály

 

Knihy a komiksy:

● knihy Julese Vernea

● Bible – Starý zákon, Nový zákon

● fantasy a sci-fi knihy

● Doba ledová od Nicolas de Crecy (komiks)

 

Hudba:

Současné zhudebnění starých textů, např. Bratři Ebenové / Sonet 66 W. Shakespeare, Slávy dcera Ján Kollár, atp.