ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA / HLUBOKÁ NAD VLTAVOU / ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA ČP. 144

 

"Středověké obrázkové čtení"

meziprůzkumy / sbírka  ajg 1300–2017

od 19. 3. 2017 / výtvarná intervence Esther Stocker

 

Co lze vyčíst z gotických děl, z obrazu, ze sochy? Ve středověku měly barvy, předměty, rostliny i zvířata na uměleckých dílech svůj symbolický význam. Zkusme se podívat na gotické umění jako na hádanku. Hádanku, kterou je možné rozluštit.

 

 

Naše programy jsou sestaveny z teoretických a tvořivých činností, kombinují diskusi, techniky výtvarné a dramatické výchovy, práci s textem a hudbou. Návštěvníci mají možnost umělecká díla nejen vidět, ale také aktivně a tvořivě je interpretovat.

 

Programy pro školní skupiny jsou vytvářeny v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP) jednotlivých stupňů vzdělávání. V programech uplatňujeme průřezová témata související s výstavou.

 

Tým edukačního oddělení je složen z absolventů, nebo studentů vysokoškolských oborů výtvarného umění, dějin umění, estetiky a specialistů na dramatickou výchovu.

 

Chceme, aby galerie nebyla jen místem pasivního přijímání, ale aby se stala živým prostorem otevřeným pro diskusi, sdílení a vlastní tvorbu.

 

Umění vidět a vnímat.

 

Vzdělávací animační programy k výstavám si lze objednat v délce: 

60 min.

 

Na programy je nutné se objednat:

Bc. Andrea Chrastinová / vedoucí edukačního oddělení / objednávky programů MŠ, ZŠ, SŠ

E: chrastinova@ajg.cz

M: +420 774 046 008