Alšova jihočeská galerie muzeum umění

je jediné muzeum umění v Jihočeském kraji, patřící k pěti největším institucím svého druhu v České republice. Uchovává umělecká díla od 13. století až po současnou tvorbu a svou sbírkou se řadí mezi nejvýznamnější české instituce. Existuje od roku 1953 a je pojmenována podle slavného jihočeského rodáka, malíře a ilustrátora Mikoláše Alše (18521913). Od roku 1956 je hlavním sídlem galerie neogotická jízdárna zámku Hluboká, sloužící pro prezentaci stálé výstavní expozice a hlavních, převážně letních, výstavních projektů.

 

Návštěvníci si mohou vybrat ze širokého výběru odborných i popularizačních výstav, představující vlastní sbírkové fondy i projekty vzniklé ve spolupráci s externími kurátory a jinými galerijními a privátními subjekty. Výstavy i expozice muzea umění AJG doplňuje bohatý doprovodný program ve formě komentovaných prohlídek, přednáškových cyklů, koncertů a filmových projekcí.

 

POBOČKY:

zámecká jízdárna / hluboká nad vltavou 144

Historická budova Zámecké jízdárny v Hluboké nad Vltavou byla postavena v letech 1845 - 1913 podle projektu významného vídeňského architekta Franze Beera. V době, kdy bylo nutné novogotickou stavbu rekonstruovat, její stáje i kočárovna byly přizpůsobeny pro život galerie. Novou adaptaci realizoval v letech 1953 - 1956 českobudějovický architekt Jaroslav Fidra.

wortnerův dům / české budějovice / u černé věže 22 

Wortnerův dům neboli Žižkův dům v ulici U Černé veže 22  je goticko-renesanční měšťanský dům a kulturní památka (evidována od roku 1900, do novodobého státního seznamu zapsána v roce 1958) v historickém centru Českých Budějovic. Stavba pochází z první poloviny 16. století. Na jejím místě původně stály dva samostatné gotické domky, později sjednocené cimbuřím. Ty byly až do pogromu v roce 1506 využívané židovskou komunitou, poté už jen křesťanskými vlastníky. Naproti přes ulici byla umístěna původní českobudějovická synagoga. K rekonstrukcím došlo v roce 1911 a v letech 1989 - 1992. Od ledna 1993 slouží Wortnerův dům krátkodobým výstavním projektům Alšovy jihočeské galerie a doprovodným programům, komentovaným prohlídkám, edukační činnost či koncertům.

mezinárodní muzeum keramiky / bechyně / zámek 135

Mezinárodní muzeum keramiky, pobočka Alšovy jihočeské galerie, vzniklo v souvislosti s Mezinárodním keramickým sympoziem. Idea založit muzeum keramiky právě v Bechyni však dostávala reálné obrysy již od poloviny sedmdesátých let díky aktivitě druhého ředitele AJG Bořivoje Laudy, vedení města Bechyně, keramické školy a Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Pro tento účel byla na konci šedesátých let adaptována část hospodářských budov zámku v tehdejší správě Akademie věd ČR a výstavním účelům slouží objekt zámeckého pivovaru dodnes. Rekonstrukce proběhla pod vedením SÚPROMO Praha v duchu tehdy aktuálních brutalistních tendencí ve světové architektuře s využitím pohledového betonu, přiznaných stavebních dostaveb a za použití kvalitních materiálů: břidlice, pálených keramických obkladů a dřevěného masivu.

Podnětem vzniku sbírky bylo zachování a zpřístupnění unikátních výsledků Mezinárodního sympozia keramiky v Bechyni, založeného v roce 1966 Lubomírem Těhníkem a Václavem Šerákem ve spolupráci s Pravoslavem Radou a Bohumilem Dobiášem ml. Došlo tak k položení pevných základů dnes nejdéle kontinuálně fungujícího sympozia na evropském kontinentě. Sympoziem inspirovaným obdobnou akcí v rakouském Gmundenu doposud prošlo na více než 400 umělců z celého světa.