Co nabízí Alšova jihočeská galerie

Alšova jihočeská galerie si od dob svého založení udržuje výjimečné sbírky umění. V centru Českých Budějovic i v dalších prostorech, které jihočeská galerie využívá, se můžete seznámit s historií umění i se současnou tvorbou. Trvalé výstavy provází naučné programy a přednášky, nové expozice doprovází kulturní akce nebo společenská setkání. Galerie se stala pevnou součástí kulturního života v jižních Čechách a významně přispívá k rozvoji výtvarného umění. Stává se častým patronem nebo hostitelem i hudebních koncertů nebo festivalů.

Wortnerův dům - centrum umění

Střediskem galerie v Českých Budějovicích je Wortnerův dům. Nově rekonstruované prostory budou určené zejména krátkodobým výstavním projektům. Časté doprovodné programy, komentované prohlídky a edukační činnosti rozšiřuje kulturní život jihočeské metropole. Reprezentativní sály slouží i mnoha koncertům nebo recitálům. Dům se orientuje na zájemce o umění, ale snaží se trvale rozvinout zájem i mladých studentů a dětí. Naučné programy nejlépe představí zásadní díla a přispějí k zvýšení povědomí o kulturních památkách regionu.

Zámek Hluboká nad Vltavou

V historických prostorech jízdárny zámku Hluboká nad Vltavou si můžete projít průřez uměním v širokém spektru let 1300 až 2019. Pestrost sbírky a unikátní díla vám přiblíží řemeslnou zručnost a výjimečné zpracování materiálů a barev ve všech směrech. V uceleném komplexu sbírky můžete sledovat přerod ranné gotiky do renesance, pompézního baroka až po modernu. Unikátem sbírek je včlenění nejnovějších děl, galerie dává prostor i nejmladším umělcům.

Muzeum keramiky Bechyně

Dalším pevným bodem jihočeské galerie je rekonstruovaná část hospodářských budov v Bechyni, která dala základ muzeu keramiky. Bechyně může čerpat z vlastní historie a rozvoji řemesla, opět představuje keramiku v mnoha úhlech včetně moderního pojetí.

Muzeum umění Alšova jihočeská galerie si klade za cíl pracovat s veřejností a otevírá možnost proniknout do umění všem zájemcům. Samotní umělci vám můžou přiblížit způsob vytváření děl, hlavní myšlenky a poselství jejich tvorby. Pro laickou i odbornou veřejnost jsou často připraveny přednášky z oblasti historie, ale také o technice výtvarných řemesel. Důležitou částí je knihovna, která zpřístupňuje informace i kvalitně přenesené tisky. Katalogy a tiskoviny nabízí dokonalý přehled pro zájemce i studenty o umění. Jsou kvalitní pomůckou v orientaci v jednotlivých směrech i časovém období. Mimořádná sbírka využívá přístup k materiálům, které by veřejnosti byly jinak jen těžko k dispozici.