AJG získala Cenu Stříbrného lukostřelce

08.11.2016 15:00

Alšova jihočeská galerie získala Cenu Stříbrného lukostřelce - ČR  v kategorii Mezikulturní komunikace za velkolepou výstavu DALEKÉ | BLÍZKÉ / Ilja Repin a ruské umění, která byla hlavním výstavním projektem loňského roku v Zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou. Cenu převzali Mgr. Patrik Červák, vedoucí odboru kultury a památkové péče Jihočeského kraje a Mgr. Aleš Seifert, ředitel Alšovy jihočeské galerie.

 

Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 byli na slavnostním vyhlášení v pražském Obecním domě vyhlášeni vítězové prvního ročníku soutěže Stříbrný Lukostřelec – ČR, jejímž cílem je představit a podpořit projekty, které napomáhají rozvoji česko-ruských vzájemných vztahů. Cena Stříbrný Lukostřelec byla v Rusku zřízena v roce 1997 a zúčastnilo se jí dosud více než 4000 projektů. Prvnímu ročníku ocenění Stříbrný Lukostřelec – ČR udělil záštitu prezident České republiky Miloš Zeman. Vítězům nejlepších projektů je zároveň uděleno právo na prezentaci projektu a jeho publikaci v knize 50 nejlepších projektů Národní ceny Ruské federace Stříbrný lukostřelec.

 

Více na www.lukostrelec-pr.cz

                                                      

Výstavní projekt

Původní myšlenka na prezentaci náchodských obrazů veřejnosti získala nový rozměr díky zájmu Alšovy jihočeské galerie, která se rozhodla vystavit ruské výtvarné umění i z dalších českých sbírek v turisticky přitažlivém objektu Státního zámku Hluboká. Autorkou koncepce výstavy a její hlavní kurátorkou byla Julie Jančárková ve spolupráci s Mgr. Vlastislavem Tokošem a Mgr. Alešem Seifertem. 

Autoři výstavy DALEKÉ | BLÍZKÉ / Ilja Repin a ruské umění si vytyčili za cíl představit ruské výtvarné umění ve vývojových etapách od druhé poloviny 19. století až po první třetinu 20. století. Celý koncept byl laděn výrazně historicky, přičemž se kurátorský tým soustředil zejména na jednotlivé umělecké styly, žánry a skupiny. V českém galerijním prostředí se po více než čtyřiceti letech jednalo o první ucelenou výstavu ruského umění mapující přechod mezi akademismem, realismem k avantgardě. Vystaveno bylo více než 120 uměleckých děl. Exponáty kromě Galerie výtvarného umění v Náchodě zapůjčily Alšova jihočeská galerie, Galerie hlavního města Prahy, Galerie moderního umění v Hradci Králové, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Národní galerie v Praze, Sbírka Pražského hradu a turistickým lákadlem byly i tři zápůjčky z Treťjakovské státní galerie v Moskvě.

 

 

 

Ústřední postavou výstavy byl přední ruský malíř Ilja Jefimovič Repin (1844 – 1930), jehož zastoupení v českých sbírkách bylo významné již za jeho života, kdy se na území Čech nacházela největší kolekce jeho prací mimo Rusko. V souboru jeho vystavených obrazů a kreseb návštěvníky zaujalo zejména unikátní velkoformátové  Křížové procesí v dubovém lese (1877 – 1924) z Galerie moderního umění v Hradci Králové  a rovněž obří plátno Alexander Sergejevič Puškin v lyceu 8.ledna

1815 recituje svou poemu „Vzpomínky v Carském Sele“ (1911). Druhý zmíněný obraz, pocházející ze sbírky Pražského hradu, byl přitom v minulosti veřejnosti zpřístupněn pouze několikrát, a to v letech 1931/1932, 1933 a 2012.

Vedle obrazů z českých sbírek měl návštěvník zároveň mimořádnou příležitost vidět na výstavě i tři díla ze Státní Treťjakovské galerie v Moskvě, která je nejvýznamnější galerií ruského umění na světě. Mezi zapůjčené ruské originály patřily Záporožští kozáci píší dopis tureckému sultánovi (1880) a Hrbáč (1881) od Ilji Jefimoviče Repina a obraz V šaškovském kostýmu (1882) od Viktora Vasněcova. Obrazy z této přední ruské instituce přitom byly v Čechách naposledy k vidění před více než 40 lety, v roce 1973.

Již od 19. století bylo ruské umění v Čechách atraktivní jak pro diváky, tak pro sběratele a vědce i přes to, že se po roce 1989 zájem o něj na dlouhá léta poněkud utlumil. Alšova jihočeská galerie po více než 40 letech od poslední přehlídky ruského umění v Čechách připomenula výstavou DALEKÉ | BLÍZKÉ/ Ilja Repin a ruské umění polozapomenuté bohatství ruského výtvarného života.