Alšova jihočeská galerie má nové logo

29.04.2013 13:12

Pro jubilejní rok 2013 upravila Alšova jihočeská galerie graficky své logo: tradiční 3 propojená písmena AJG byla zasazena do plochy vymezené prstencem s textem „SINCE 1953“. Ten odkazuje k 1. lednu 1953, kdy galerie v propůjčených prostorách dnešního Jihočeského muzea zahájila svou činnost. Vyseknutí všech vnitřních ploch pak zároveň symbolicky umožňuje průhled na budoucí projekty „optikou“ jubilejních 60 let galerie.