komentované prohlídky Impresionismus a Meziprůzkumy 27.5.2017 jsou online ve fotogalerii

29.05.2017 07:16

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout, jak probíhaly sobotní komentované prohlídky k Meziprůzkumům a Impresionismu. I co si edukační oddělení AJG připravilo za program pro veřejnost.

https://www.ajg.cz/fotogalerie/a27-5-komentovana-prohlidka-impresionismus-a-mezipruzkumy