Křest publikace o prof. Petru Porcalovi, Ph.D.

18.08.2015 15:08

Petr Porcal byl nejenom historik umění, ale především vzácný člověk, který se rozhodl žít a působit ve Florencii: "ztratil jsem hlavu pro tamní rozptýlené světlo, vůně, umění. Imponovala mi typicky italská myšlenka, že vždy je lepší udělat delší krok, než člověku dovolí jeho noha...když je člověk mladý a zavře oči, vše, čeho se dotkne, je zlaté ...“

KŘEST PUBLIKACE o profesoru Petru Porcalovi (1944 - 2014) proběhne již tento čtvrtek 20. srpna od 17:00 hodin ve Wortnerově domě AJG v Českých Budějovicích.

 

Prof. Petr Porcal, PhD.

22.10.1944, České Budějovice/ 28.3.2014, Florencie

 

Petr Porcal započal svou profesní dráhu historika umění praxí v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Po roce studií historie umění na Universitě Karlově v Praze se při studentském zájezdu do Rakouska roku 1967 rozhodl zůstat v zahraničí. Zpočátku poznával život jako zedník ve Vídni. Pak pokračoval ve studiu dějin umění na univerzitě v holanském Utrechtu. Další vědomosti zaměřené na evropské renesanční umění a ikonologii získal ve Vatikánu a díky Fulbrightovu stipendiu také v New Yorku. Poté se trvale usadil ve Florencii a začal vyučovat na tamním německém institutu. Během dalších let se jeho pedagogická činnost rozšířila o působení na florentských katedrách amerických a kanadských univerzit. Vzhledem k získaným znalostem, originálnímu způsobu myšlení a výuky a díky osobnímu charismatu se stal ve Florencii uznávanou osobností a vyhledávaným pedagogem, specializovaným na toskánské renesanční umění. Do České republiky a především do jižních Čech se Petr Porcal často a rád vracel. Sledoval vývoj českého umění, zahajoval výstavy, byl častým hostem českého rozhlasu a českých publicistů. Jeho přednášky a pořady v rozhlase se těšily pozornosti tisíců posluchačů. V Čechách naposledy veřejně vystoupil v zámecké jízdárně Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou 3. září 2013 s přednáškou o tajemství dvou obrazů mistra vrcholné renesance Antonia Allegriho da Correggia. K zamýšlené přednášce o obrazech Vermeera van Delf na jaře 2014 už nedošlo...

Publikace českobudějovického spolku Hortensia nechce být jen pietní vzpomínkovou záležitostí rodiny, přátel a profesních kolegů Petra Porcala, ani archivem jeho veřejných projevů. Připomíná především výjimečné kvality vzácného člověka, jeho zajímavé osudy a umožňuje i studijně čerpat z jeho odborného přínosu.