Lukáš Musa Musil již od této soboty v AJG

20.05.2015 10:13

TETOVÁNÍ vs. MALBA

 

Ten osobitý, abstraktní styl budí dodnes senzaci. A také mnoho emocí. To když se objeví tatér s jasným rukopisem. Zcela nenapodobitelným a rozpoznatelným na první pohled. Trvalo několik málo let, než se stal v mladém věku živou legendou světové tatérské scény. Na jeho tetování se stály fronty s mnohatýdenními čekacími lhůtami a to napříč zeměmi Evropy. Musa se světem doslova protetoval. Originální styl tetování vyvěrá z jeho přístupu k životu. Dovolil si žít sám za sebe a myslet si, co uznal za vhodné. Nikdy neměl potřebu někoho napodobovat, zato ti méně invenční dnes napodobují jeho. Jeho přístup k tetování byl maximálně empatický. S respektem nesl odpovědnost za motivy, které vpíjel pod kůži a v tomto ohledu hledal podstatu a pravé zobrazení ideálního motivu a barvy, která splyne s přirozeností tetovaného. Jeho náměty měly sílu měnit lidem životy, neboť byly vystižením jejich nutkavých pocitů, které se jim tetováním dostávaly na povrch těla. Respektoval každý lidský osud a do tetování tak vnesl výsostně intimní rozměr. Byl právě tím, kdo posiluje pozici tatéra jako umělce, za což byl jako jediný z Čechů prezentován na výstavě tetování v prestižním Musée du Quai Branly v Paříži. Jeho neokoukaný pohled na svět je přelomovým. Jeho způsob přemýšlení ho posunul k výraznější umělecké seberealizaci bez sebekorekce, která je jinak u tetování nezbytná. Podobně i v malbě objevil absolutní svobodu, z níž vyloučil prvoplánovou líbivost, efekt na efekt.