Madona mezi sv. Kateřinou a sv. Markétou

10.08.2015 09:00

Od 4.srpna do 25. října můžete v klášteře sv. Anežky České vidět klíčové dílo české gotiky - Madonu mezi sv. Kateřinou a sv. Markétou, kterou zapůjčila Alšova jihočeská galerie Národní galerii v Praze. Příznivcům nejstaršího českého umění se tak nabízí unikátní možnost vidět desku s trůnící Madonou vystavenou v těsném sousedství proslulého Vyšebrodského oltáře.

Deskový obraz pochází z cisterciáckého kláštera ve Zlaté Koruně u Českého Krumlova. Ve 14. století byli zlatokorunští cisterciáci exponenty královské moci v jižních Čechách - regionu, jemuž tehdy dominoval mocný rod Rožmberků. Jedním z nejvýznamnějších uměleckých děl, které Rožmberkové - konkrétně nejvyšší komoří Karla IV. Petr I. z Rožmberka - financovali, byl slavný Vyšebrodský oltář. O necelé dvě desetiletí mladší deska ze Zlaté Koruny přitom svým stylem na velkolepé dílo zřetelně navazuje a její autor dílo Mistra Vyšebrodského oltáře cituje. Zlatokorunští cisterciáci se tak touto objednávkou chtěli svým lokálním rivalům na poli umělecké reprezentace přinejmenším přiblížit.

 

Madona mezi sv. Kateřinou a sv. Markétou