Mobilní aplikace - Průvodce AJG

12.03.2014 12:03

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou ve spolupráci s firmou ETERNAL s.r.o. přináší pro návštěvníky galerie další zatraktivnění - mobilní aplikaci, respektive mobilního průvodce pro její stálé expozice a krátkodobé výstavy.

Aplikace funguje jako virtuální prezentace vybraných uměleckých předmětů, případně i budov, objektů, ale i autorů a jiných zajímavostí (dále „body zájmů“). Má v sobě integrovaný systém čtení QR kódů, který umožňuje rychlejší a přehlednější orientaci mezi těmito body. Návštěvník galerie, který si aplikaci stáhnul a nainstaloval (z GooglePlay nebo Appstoru), dostane po zaplacení vstupného možnost aktualizovat tuto aplikaci tak, aby se dostal ke všem informacím a obrázkům, které obsahuje. Následně v expozici načte QR kód u vybraného díla a aplikace mu rovnou zobrazí právě toto dílo. Po odchodu z galerie návštěvníkovi v jeho mobilním zařízení data zůstanou a uloží se mu do historie, takže k nim bude mít přístup i nadále.
Obrázky je možné si prohlédnout v rámci samotné aplikace, ale nelze je exportovat do souboru a použít jinak. Obrázky se snažíme nahrávat v co největší kvalitě, aby vzhledem k různorodosti a pokroku v oblasti mobilních zařízení, byly náhledy jednotlivých objektů kvalitní. Aplikace si je sama upraví do takového rozlišení, které je pro dané zařízení ideální.

Aplikaci vedeme prozatím ve dvou jazykových mutacích, a to v češtině a angličtině. Výhledově plánujeme i další mutace, respektive ruštinu a němčinu.

Aplikace přináší další oživení kulturního požitku našich návštěvníků, a že je nejen pro mladší z nich velmi zajímavou možností, jak se dostat k informacím, které by jinak nezískali.

 

Náhled: