Zápůjčka Hitlerových soch

06.05.2013 10:47

Sochy určené jako zápůjčka na 1. ZEMSKOU VÝSTAVU JIŽNÍ ČECHY ≈ HORNÍ RAKOUSKO opustily depozitáře Alšovy jihočeské galerie a byly převezeny do cisterciáckého kláštera ve Vyšším brodě. Ty samé exponáty již jednou, za velice pohnutých let druhé světové války, podobnou cestu prodělaly. Ve zrušeném klášteře nacisté ukryli uloupená umělecká díla z celé Evropy a plánovali jejich vystavení v zamýšleném „Vůdcově muzeu“ v Linci a v Mnichovské „Říšské pinakotéce“. Tyto plány již naštěstí odvál čas a sochy samotné se snad zbavily stigmatu válečné kořisti. Cisterciácké opatství bylo obnoveno a Vyšší Brod se stane jedním ze středisek tradice Zemských výstav. Jsme velice rádi že AJG zápůjčkou Veslaře, Rozsévače a Venuše přispěje  k úspěchu akce, která se stala symbolem příhraniční spolupráce a provede nás historií i současností česko-rakouských vztahů.