Rekordní návštěvnost AJG

06.02.2014 12:00

NÁVŠTĚVNOST 2013
V uplynulém  roce,  kdy  Alšova  jihočeská  galerie  v Hluboké  nad  Vltavou  oslavila 60.  let  od  svého  založení,  splnila  úkol,  který  si  předsevzala  na  rok  2013,  a  to  překročit návštěvnost  přes  40.000  návštěvníků.  Přes  všechny  změny,  které  se  udály  v roce  2013,  byl úkol splněn. Vyšší návštěvnost byla zaznamenána již na začátku roku a to díky výstavě „Petra Nikla“  ve  Wortnerově  domě  v Českých  Budějovicích,  kterou  navštívilo  necelých  5.000 návštěvníků.

AJG  v Hluboké  nad  Vltavou  se  v té  době  začala  pomalu  chystat  na  zahájení sezony.  Tradičně  se  ve  velkém  sále  uskutečnila  výstava  výtvarného  projektu,  tentokrát s názvem  ,,Kdybych byl architektem“  s účastí  přibližně  60  škol  v rámci  Jihočeského  kraje. Výstavu  během  14  dnů  navštívilo  přibližně  3.500  návštěvníků.  Po  této  výstavě  přišla AJG  s projektem  ,,Osvobozování sentimentu“,  který  navštívilo  6.934  návštěvníků.

Hlavní blockbustrem  pro  výroční  rok  2013  se  stala  výstava ,,Andy Warhol / Zlatá šedesátá“,  která přilákala do AJG neuvěřitelných 21 350 návštěvníků. Návštěvnost  se  dále  zvyšovala  pořádáním  dalších  výstav  jak  ve  Wortnerově  domě, tak  i  v Mezinárodním  muzeu  keramiky  v Bechyni.  Hojně  navštěvovány  byly  doprovodné  a edukační programy k výstavám a také již tradiční ,,Romantická“ galerijní noc v Hluboké nad Vltavou. Ke konci roku bylo rázem jasné, že počet návštěvníků oproti uplynulým rokům bude v historii AJG značně vysoký.
Jubilejní rok 2013 přinesl Alšově jihočeské galerii úžasných 55 592 návštěvníků.

Přehled návštěvnosti za uplynulá léta:

2013    -    55. 592

2012    -    38. 717

2011    -    34. 768

2010    -    29. 392

2009    -    34. 403