Projekt: „Zefektivnění ochrany a využívání sbírkových fondů v Alšově jihočeské galerii – Wortnerově domě“ řeší problematiku nevyhovujícího stavu a nedostatečné kapacity prostor žadatele, Alšovy jihočeské galerie, pro jeho sbírkovou a výstavní činnost a uchovávání uměleckých sbírek v depozitářích. Z těchto důvodů je nutná rekonstrukce Wortnerova domu.

 

Projekt: „Rekonstrukce depozitárního objektu SPARTA“ se zabývá celkovou rekonstrukcí objektu SPARTY, ve kterém budou mimo jiné zřízeny nové depozitáře a restaurátorské zázemí pro uchovávání sbírkových předmětů ve správě žadatele. Žadatel nedisponuje v současné době dostatečnými prostory pro svou činnost a stávající prostory včetně technického zázemí jsou navíc v nevyhovujícím stavu.

 

Projekt: „Rekonstrukce objektu pro Mezinárodní muzeum keramiky, Novodvorská 301, Bechyně se zabývá celkovou rekonstrukcí objektu ve správě AJG. Pobočka bude mít celoroční provoz. Disponovat bude jak výstavním prostorem pro stálou expozici, tak také pro krátkodobé výstavy, budou se rozvíjet edukační aktivity a také zde vzniknou nové depozitární prostory pro sbírku keramiky.