meziprůzkumy / sbírka ajg 13002018

od 18. 3. 2018 / denně 9:00 – 18:00

vernisáž: 17. 3. 2018 / 15:00 hod.

zámecká jízdárna, hluboká nad vltavou 144

 

1. 2. – 17. 3. 2018 expozice uzavřena z důvodu re-instalace

 

Stálá expozice nazvaná jednoduše „Meziprůzkumy / Sbírka AJG 1300–2018“ představuje dobře známý soubor památek středověkého umění společně s českým moderním uměním 20. století, které bylo možné souhrnně zhlédnout naposledy v letech 2003–2008. Od té doby byly různé části sbírky vystavovány velmi sporadicky. Bohatství sbírky této významné regionální galerie dovoluje expozici pravidelně obměňovat. Návštěvníci tak budou moci spatřit díla Bohumila Kubišty, Otto Gutfreunda, Toyen, Josefa Šímy, Hany Wichterlové, Bedřicha Stefana, Kamila Lhotáka, Zdeňka Sýkory, Václava Boštíka, Mikuláše Medka, Roberta Piesena a mnohých dalších.

 

Jednou ročně, na počátku sezóny, bude expozice oživena též vstupy současných českých i zahraničních umělců. Cyklus současných uměleckých intervencí zahájil v roce 2016 malíř Patrik Hábl, jenž ve spolupráci s architektem expozice vytvořil důstojný rámec významné sochařské památce 14. století – Kristu z Božího hrobu z Českých Budějovic. V roce 2017 byla expozice rozšířena o vstup rakouské umělkyně Esther Stocker. Galerie v současnosti jedná o další spolupráci.

 

K obměně stálé expozice dalo impulz mimo jiné i významné výročí. Přesně před 60 lety, 15. dubna 1956, byla slavnostně otevřena čerstvě zadaptovaná zámecká jízdárna v Hluboké nad Vltavou. Alšova jihočeská galerie, doposud sídlící v provizorních prostorách, tak mohla konečně představit svou sbírku. Už tehdy expozice zahrnovala v chronologickém sledu umění od středověku až po padesátá léta 20. století.

 

Martin Vaněk, jenž v AJG v minulosti pracoval jako kurátor sbírky starého umění, se společně s Hynkem Látalem po dobu dvou let intenzivně věnovali rešerším a mapováním uměleckých děl ve sbírce. Během této činnosti naznačili cesty, jimiž by se měla nová stálá expozice ubírat. V podobě projektu „Dílo sezóny“ uskutečnili sezónní vstupy klíčových děl českého středověkého umění z Národní galerie do stálé expozice gotického sochařství a malířství v AJG. Ve výstavě s názvem „Z hladu po kráse“ (2014 – 2015) zase poprvé propojili díla holandského a vlámského malířství s pracemi malířů české moderny. V průběhu let také obměňovali stálou expozici středověkého umění tak, aby více odpovídala současným návštěvnickým standardům.

 

Doba stěžejních akvizic sbírky moderního a poválečného umění leží v 60. letech 20. století, kdy v galerii pracovala jako kurátorka Věra Linhartová, významná česká historička umění a spisovatelka žijící od roku 1968 v Paříži. V roce 1965 AJG uspořádala přelomovou výstavu „Jihočeská pozdní gotika 1450 – 1530“. Na tuto tradovanou „zlatou éru AJG“ se autoři snažili v nové stálé expozici různými způsoby navázat. Činili tak nejen pomocí výběru exponátů, ale také způsobem prezentace uměleckých děl, který je znám z dochované fotografické dokumentace.

 

Pro řadu návštěvníků bude jistě novinkou vystavení děl středověkého, moderního a současného umění společně v jednom vzájemně provázaném celku. Klíčem k propojení děl různých epoch nebyla pouhá formální spřízněnost, ale také hlubší, významové kontexty.

 

Cílem expozice je zprostředkovat návštěvníkům prožitek nejen ze setkání se zcela výjimečnými uměleckými díly dávné minulosti, ale i s těmi, která vznikla v nedávné minulosti. Autoři expozice chtějí divákům sdělit, že nezáleží ani tak na samotném stáří uměleckého díla a jeho postavení v dějinách umění, ale spíše na jedinečnosti souvislostí jeho vzniku, konkrétní výtvarné působivosti a obsahu, který díla předávají. Alšova jihočeská galerie tak po desetiletích konečně prezentuje stálou expozici, v níž návštěvníkům nabízí přehled toho nejlepšího ze svých sbírek, a to ve vzájemných a často nečekaných souvislostech.

 

Popsaná koncepce nové stálé expozice podnítila rovněž neodmyslitelnou a systematickou péči o sbírkové předměty. Na základě spolupráce s Technickou univerzitou v Mnichově bylo možné provést důkladný restaurátorský průzkum některých vybraných děl ze sbírky středověkého umění, jenž odhalil zcela nečekané kvality. Vynikající pozdně gotický reliéf Čtrnácti svatých pomocníků z Rožmberka nad Vltavou, který vznikl v dosud neznámé dílně v roce 1493, bude prezentován v expozici právě po důkladném restaurátorském průzkumu a očištění, kterým na univerzitní průzkum navázal restaurátor Miroslav Křížek.

 

K nové stálé expozici je vydán průvodce obsahující stať o historii instituce a medailony převážné většiny vystavených děl autorů Hynka Látala, Petry Lexové a Martina Vaňka.

 

Hynek Látal a Martin Vaněk, autoři a kurátoři stálé expozice
 

 

 

 

 

V roce 2017 byla expozcie rozšířena o vstup rakouské umělkyně Esther Stocker. Galerie v současnosti jedná o další spolupráci.