zámecká jízdárna    
hluboká nad vltavou

 

zámecká jízdárna čp. 144

hluboká nad vltavou

T:    387 967 041

E:   office@ajg.cz

otevřeno denně

březen  říjen      /   9:00 – 18:00
listopad 
 únor   /   9:00 – 16:00


vstupné

19. 5. - 7. 10.

od 8. 10.

● základní vstupné

130,-

 

● rodinné vstupné

2 dospělí + 2 děti do 15 let

300,-

 

● snížené vstupné

děti od 6 do 15 let

senioři

členové Klubu přátel AJG

(19. 5.  7. 10.)

studenti SŠ a VŠ 

(po předlož. student. průkazů ISIC, atp.)

85,-

 

● vstupné pouze do stálé expozice

 

85,-

● vstupné pro kometované prohlídky, 

přednášky a další doprovodný program

(není-li uvedeno jinak)

85,-

50,-

● vstupné pro žáky MŠ v rámci výuky

vstupné pro žáky
(pedagogický doprovod zdarma)

12,-

10,-

● vstupné pro žáky ZŠ v rámci výuky

vstupné pro žáky
(pedagogický doprovod zdarma)

35,-

30,-

● vstupné pro studenty SŠ v rámci výuky

vstupné pro studenty
(pedagogický doprovod zdarma)

55,-

35,-


vstup zdarma

děti do 6 let / členové Klubu přátel AJG (2. 1. - 18. 5. a od 8. 10.) / držitelé průkazu ZTP a ZTP-P + jejich průvodce / držitelé Senior Pasů / členové Asociace výtvarných pedagogů / členové Klubu přátel výtvarných umění / členové Unie výtvarných umělců / držitelé novinářských průkazů / držitelé průkazů ICOM / držitelé průkazu Rady galerií ČR / držitelé průkazu Asociace muzeí a galerií ČR a SR / členové Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků a AICA / členové Uměleckohistorické společnosti Čech a Moravy / odborní pracovníci muzeí, galerií a památkových ústavů / studenti uměleckých SŠ a VŠ

 

Vstup do stálé expozice Meziprůzkumy / Sbírka AJG 1300-2018 je v pondělí zdarma.

 

wortnerův dům
české budějovice

zavřeno z důvodů rekonstrukce

u černé věže 22, české budějovice
T:    387 967 041
E:   office@ajg.cz

zavřeno z důvodů rekonstrukce

 

zavřeno z důvodů rekonstrukce

 


mezinárodní muzeum keramiky
bechyně

 

zámek čp. 135, bechyně

M: +420 601 152 710

E:    hyblova@ajg.cz

otevřeno denně
květen
– říjen      /   9:00   –   18:00


vstupné

 

● základní vstupné

50,-

● rodinné vstupné

2 dospělí + 2 děti do 15 let

70,-

● snížené vstupné

děti od 6 do 15 let

senioři

studenti SŠ a VŠ 

(po předlož. student. průkazů ISIC, atp.)

25,-

● vstupné pro kometované prohlídky, 

přednášky a další doprovodný program

(není-li uvedeno jinak)

30,-

● vstupné pro žáky MŠ v rámci výuky

vstupné pro žáky
(pedagogický doprovod zdarma)

10,-

● vstupné pro žáky ZŠ v rámci výuky

vstupné pro žáky
(pedagogický doprovod zdarma)

10,-

● vstupné pro studenty SŠ v rámci výuky

vstupné pro studenty
(pedagogický doprovod zdarma)

30,-


vstup zdarma

děti do 6 let / členové Klubu přátel AJG / držitelé průkazu ZTP a ZTP-P + jejich průvodce / držitelé Senior Pasů / členové Asociace výtvarných pedagogů / členové Klubu přátel výtvarných umění / členové Unie výtvarných umělců / držitelé novinářských průkazů / držitelé průkazů ICOM / držitelé průkazu Rady galerií ČR / držitelé průkazu Asociace muzeí a galerií ČR a SR / členové Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků a AICA / členové Uměleckohistorické společnosti Čech a Moravy / odborní pracovníci muzeí, galerií a památkových ústavů / studenti uměleckých SŠ a VŠ


Vstup do všech výstavních prostor a expozic je v neděli zdarma.


Vstup návštěvníků do výstavních prostor a expozic se řídí Návštěvním řádem AJG. Posledním návštěvníkům je vstup umožněn 30 minut před zavírací dobou.

alšovka hostuje v mariánské

 

galerie mariánská

pražská třída 1

české budějovice

www.galerie-marianska.cz

M: 721 946 804

otevřeno     úterý  pátek

leden  prosinec      /   10:00 – 18:00

otevřeno     sobota  neděle

leden  prosinec      /   12:00 – 18:00

vstupné

 

• základní vstupné

80,-

• rodinné vstupné

2 dospělí + 2 děti do 15 let

145,-

• snížené vstupné

děti od 6 do 15 let

senioři

studenti SŠ a VŠ 

(po předlož. student. průkazů ISIC, atp.)

55,-

• vstupné pro kometované prohlídky, 

přednášky a další doprovodný program

(není-li uvedeno jinak)

45,-

• vstupné pro žáky MŠ v rámci výuky

vstupné pro žáky
(pedagogický doprovod zdarma)

13,-

• vstupné pro žáky ZŠ v rámci výuky

vstupné pro žáky
(pedagogický doprovod zdarma)

13,-

• vstupné pro studenty SŠ v rámci výuky

vstupné pro studenty
(pedagogický doprovod zdarma)

33,-

vstup zdarma

děti do 6 let / členové Klubu přátel AJG / držitelé průkazu ZTP a ZTP-P + jejich průvodce / držitelé Senior Pasů / členové Asociace výtvarných pedagogů / členové Klubu přátel výtvarných umění / členové Unie výtvarných umělců / držitelé novinářských průkazů / držitelé průkazů ICOM / držitelé průkazu Rady galerií ČR / držitelé průkazu Asociace muzeí a galerií ČR a SR / členové Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků a AICA / členové Uměleckohistorické společnosti Čech a Moravy / odborní pracovníci muzeí, galerií a památkových ústavů / studenti uměleckých SŠ a VŠ

Vstup návštěvníků do výstavních prostor a expozic se řídí Návštěvním řádem Galerie Mariánská. Posledním návštěvníkům je vstup umožněn 30 minut před zavírací dobou.

 
 

                                                        

● rodinné vstupné      70,-

● základní vstupné      50,-

● snížené vstupné       30,-

● vstupné pro žáky mateřských5a základních škol v rámci výuky (pedagogický doprovod zdarma)             10,-

● vstupné pro žáky středních škol v rámci výuky (pedagogický doprovod zdarma)                                         30,-         

● komentované prohlídky a doprovodný program (není-li uvedeno jinak)                                                         30,-