otisky krajiny / malířské sympozium alšovy jihočeské galerie 2018

od 7. 10 - 14. 10. 2018

frantoly

 

Malířské sympozium se v letošním roce uskuteční v okolí obce Frantoly na Prachaticku, v termínu 7. – 14. Října 2018. Přepokladem letošního sympozia je tvorba reflektující krajinu, a to přímou i nepřímou formou. S ohlednem na dané téma jsou oslovování výtvarníci, ktěří se ve své tvorbě krajinomalby dotýkají. Cílem sympozia je prohloubení umělecké spolupráce, načerpaní inspirace v krajině Pošumaví a obohacení sbírek Alšovy jihočeské galerie. Účast na sympoziu přislíbili: Michal Nagypál, Jiří Sieber, Adam Kašpar, Ondřej Minář, Zdeněk Daněk a Martin Zálešák. 

Dita Pfeferová, organizátorka sympozia