Alois Kohout

Alšova jihočeská galerie přestavuje v zajímavé retrospektivě díla Aloise Kohouta. Mimořádný talent prosadil český umělec především zachycení krajiny a městských zákoutí. Autor působil na pařížském Montmartru a neopakovatelnou atmosféru romantických uliček i reflexí cest po Evropě si mohli návštěvníci galerie vychutnat i u nás. Zámecká jízdárna dala prostor výběru děl na začátku sezony, v období 24. 3. 2019 – 26. 5. 2019.

Pražský rodák si zasloužil pozornost již jako student, kdy pobýval na škole umění v ateliéru Menci Klementa Crnčiće v Záhřebu. Další studia jej přivedla do Paříže na školu Académie Julian. Zde se také Alois Kohout na dlouho usadil. Blízkými přáteli, kteří jej v díle ovlivnili, byli přední umělci své doby - Amedeo Modigliani, Moisse Kogan nebo Maurice Utrillo. Autorovi byl blízký životní styl francouzských umělců i jejich pohled, svou přízeň Francii dal najevo i změnou jména z českého příjmení Kohout k francouzskému ekvivalentu Lecoque.

Aloise Kohouta – Lecoque zásadně ovlivnilo také setkání s Augustem Renoirem. Nejen ve svém pařížském nebo pražském okolí, ale i na cestách do Afriky nebo Benátek tvořil postimpresionistická díla, která sklízela kladné přijetí. Jeho kariéra prošla zásadními změnami v poválečném období, kdy vystřídal pobyt v Dubrovníku, Římě nebo Miláně. Itálii opustil až na začátku padesátých let, kdy se trvale přestěhoval do Spojených států.

Kohoutova tvorba je řazena k École de Paris. Jsou pro něj typické městské scenérie nebo klidné krajiny. Umí mistrně zachytit nálady a atmosféru místa. Pracuje s lehkostí a hravostí, umí nechat zaznít jemný sentiment, ale i svěžest a radost. Mimořádný talent zajistil autorovi řadu prestižních výstav již za jeho života. Velkým úspěchem je instalace obrazu s námětem pohledu na pražské střechy do pracovny prezidenta USA v Bílém domě. Některé obrazy zakoupila muzea Guggenheim nebo Whitney v New Yorku.