Karel Teige

Alšova jihočeská galerie soustavně připravuje nové projekty a seznamuje širokou veřejnost s významnými umělci české scény. Vernisáží 9. listopadu zahajuje originální sbírku děl Karla Teigeho. Výstava „Mapa světa Karla Teigeho" bude umístěna v reprezentativních prostorech zámecké jízdárny na Hluboké a bude přístupná až do 26. ledna 2020.

Karel Teige během svého života obsáhl široké spektrum činností, byl aktivně činný umělec i kritik, byl uznávaným historikem umění. V poválečném období se podílel na vzniku pětisvazkové encyklopedie dějin českého umění. Věnoval se i divadlu, filmu nebo fotografii. Byl čelním představitelem poetismu, formoval toto hnutí a ovlivnil také český surrealismus.

Do povědomí veřejnosti se zásadně zapsal jako výtvarník, jeho díla se soustředí převážně na typografii. Pro přední nakladatelství upravoval knihy a významné tiskoviny. V mnohém jeho díla šokovala a přinášela zcela unikátní pohled na svět. Originální zpracování tištěných materiálů dodnes zasluhuje pozornost a přináší inspiraci.

Realizovaná výstava „Mapa světa Karla Teigeho“ je rozdělena na dvě části. První se věnuje ranným počátkům. Zachycuje vlivy skupiny Tvrdošíjní na autorovo dílo, jeho postupnou výtvarnou transpozici k poetismu i surrealistické koláže. Za shlédnutí stojí unikátní knižní úpravy, legendární jsou úpravy pro knihu Vítězslava Nezvala, Abeceda; nebo obálky měsíčníku ReD; zajímavé jsou také práce na knize S lodí, jež dováží čaj a kávu Konstantina Biebla. Karel Teige odvážně pracoval s tzv. novou typografií a v mnohém předběhl svou dobu. Prosadil se i v zahraničí a udal směr celé generaci. Jeho principy jsou pro typografy v mnohém dodnes platné.

V druhé části můžete projít výběr malířských děl, která jsou spojena s dalšími členy Devětsilu nebo Skupiny surrealistů. Obrazy připomínají i inspiraci světovou avantgardou.