Kateřina Štenclová

Muzeum umění Alšova jihočeská galerie přichází se stále novými podměty a z řad současných umělců vybírá originální díla, která představuje široké veřejnosti. S dalším projektem nechává nahlédnout do plejády abstraktní malby Kateřiny Štenclové. Umělkyně originálně pracuje s náměty hranic, limitů a mezních situací. AJG uvádí její nejnovější tvorbu v podobě akrylových maleb na plátně nebo malbách na igelitu.

Kateřina Štenlcová vystudovala Akademii výtvarných umění v Praze, kde stále žije a tvoří. Již od roku 1990 samostatně vystavuje, ale kolektivních výstav se účastnila šest úspěšných let ještě před samostatnou expozicí. Pro její práci je charakteristické abstraktní vyjádření. Soustředí se pouze na čistou barvu, kterou zaplňuje volnou plochu. Krátce se zabývala i monochromní malbou a vztahu malířství k architektuře, nicméně hlavní silou jejího díla je abstrakce.

Původní kresebný charakter proměnila autorka ve velké plochy. Výstavou v Nové síni v roce 1994 představila sérii obrazů, které působily pouze dvěma nebo třemi rovnoběžnými barevnými pruhy. Díla atraktivně využívala nejen samotné vyjádření jednotlivých objektů, byly instalované v nepravidelné řadě a současným působením tvořila unikátní instalaci. Z náznaku úspěšné a novátorsky koncipované výstavy můžeme vycházet dodnes. Díla Kateřiny Štenclové je nutné prohlížet s odstupem, vnímat je i ve vztahu k bezprostřednímu okolí a nechat si čas pro rozpoznání emocí, která jsou v nich otisknuta. Malířka ráda experimentuje a hledá. Stejně tak nechává hledat a nacházet i diváky. Po letech, kdy byla tvorba soustředěna na geometrické tvary, přešla autorka na motiv vtahu kruhového gesta a vrstvení malby. V novějších dílech jsou rozpoznatelné kaligrafické stopy. Výjimečná je také kombinace podkladu pro malbu, kdy autorka ráda kombinuje nejen klasické plátno, ale i igelit.

Alšova jihočeská galerie v rámci projektu "Alšovka hostuje v Mariánské" uvede novou kolekci děl vernisáží 12.9.2019 v 17:00. Výstavu děl Kateřiiny Štenclové nazvanou Situační hranice si můžete projít kdykoli až do 1.12.2019. Nechte na sebe působit jedinečný prostor a emoce. Kateřina Štenclová by neměla ujít vaší pozornosti a s jistotou zanechá silné emoce.