Martin Krajc

Alšova jihočeská galerie představuje rozsáhlé sbírky svým návštěvníkům také v unikátních interiérech zámecké jízdárny v Hluboké nad Vltavou. Nově zařazeným výstavním projektem byla v období 14. 4. až 9. 6. 2019 sbírka Martina Krajce – Pictures in my head.

Martin Krajc si vytvořil originální styl už během studií. Jeho práce je díky opakovaným charakteristickým rysům dobře rozpoznatelná. Jednoduchost mísí se silnou expresí. Pozoruhodné malby přitahují pozornost a těží ze silného prvního dojmu.

Autor často pracuje s cykly, ve kterých střídá motivy zvířat a figur usazených do moderních interiérů. Výjimkou nejsou ani naddimenzované velikosti osob. Hravě zpracovává téma reklamní a umělecké fotografie. Samozřejmě nesmíme opomenout sounáležitost s výtvarnou skupinou OBR., která byla ve výstavách prezentovaná u nás, na Slovensku a s velkým úspěchem také v Německu.

Martin Krajc projevil nesporný talent již v raném mládí, z umělecko-průmyslové školy přešel na pražskou Akademii výtvarných umění, zvolil si ateliér M. Rittsteina a V. Skrepla. Také následující studijní pobyt v Madridu jej inspiroval a ovlivnil v další tvorbě. Studijní stáž byla spojena i s výtvarnou soutěží, která byla pro Martina Krajce také projektem vítězným.

Obrazy autora jsou k nahlédnutí v často pořádaných výstavách po celé České republice a získávají si pozornost i soukromých sbírek. V přetrvávajícím období se obrazy převážně soustředí na lidskou postavu, kterou zachycují v rozmanitých stylizacích. Autor dobře zvládá techniku a může si dovolit pracovat s historickým námětem klasické španělské malířské školy, stejně tak si může propůjčit současné umění. Rád zachycuje plynoucí čas, přitahuje dynamickým napětím a prchající krásou. Jasně se vymezuje z průměru.

Díla Martina Krajce jsou pozoruhodná a rozvíjí debatu, vzbuzují emoce a kladou otázky. I v připravené expozici Alšovy jihočeské galerie zaznamenala velký úspěch. Hosté, kteří se zájmem sledují současnou výtvarnou scénu, by Martin Krajc rozhodně neměl ujít.