martin gerboc – martin eder – justin mortimer – attila szücs / člověk člověku člověkem

27. 4. – 8. 7. 2018 / otevírací doba dle wortnerova domu
vernisáž: 26.4. / 17:30

wortnerův dům, u černé věže 22., české budějovice

 

Výstava probíhá !mimořádně! ve Wortnerově domě

 

Globalizace, antropocén, doba postfaktická. Termíny, které jsou vztahovány k dnešnímu člověku, jako označení stavu příznačného pro relativizaci společenských tabu, a dokonce zastírání univerzálních hodnot. Umění je nicméně nadčasové, podobně jako jazyk umění, který artikuluje čtyři základní témata – lásky, smrti, boje a práce. Figurální tvorba autorů čtyř národností ukazuje, že svět alespoň v některých odvětvích ztrácí hranice, které překračuje právě Martin Gerboc, Martin Eder, Justin Mortimer a Attila Szücs. Jejich obrazy promlouvají hlasem své generace – s děsivou upřímností až tam, kam dohlédnout nechceme.

 

Adam Hnojil a David Kubec, autoři a kurátoři výstavy