patrik hábl / v architektuře malby 

23. 10. 2016 – 26. 2. 2017 / denně 9:00 – 16:00

zámecká jízdárna, hluboká nad vltavou 144

 

Výstava představuje site specific prezentaci současného českého malíře Patrika Hábla. Umělec ve spolupráci s architektem výstavy Tomášem Svobodou a kurátorkou Petrou Lexovou vytvořil instalaci, která rezignuje na klasický princip prezentace malby na stávající paneláž a pracuje s jejím umístěním do volného prostoru galerie. Tím je porušena dvoudimenzionální funkce obrazu, který se stává trojrozměrným. Divák se tak dostává do “architektury malby”, kdy každá z pěti částí výstavy (Měřítko, Vně, Situace, Uvnitř, Směrem) reprezentuje jinou redefinici závěsného obrazu. Ten se tak stává součástí architektury a svou prostorovou transformací vznáší řadu otázek: Je pravděpodobné, aby byl v galerii obraz, který se tam nevejde? Je velikost obrazu omezená prostorem? Vedle tématu měřítka se výstava zaměřuje na nejrůznější malířské přístupy, se kterými autor dlouhodobě experimentuje. Starší obrazy Patrika Hábla svou vizualitou připomínaly přírodní scenérie, které se blíží čínské či japonské krajinomalbě patrné v cyklu Monotypy. V současné tvorbě se autor ve své experimentaci dostává dál a vedle tradičního přenosu krajiny představuje zkoumání, zasychání a rozpínání olejových a polygrafických barev patrných v cyklech Rýhy a Vytrhávané obrazy.

 

Patrik Hábl (*1975) je současný český malíř pracující s obrazem i jeho prostorvým umístěním. Vytvořil řadu prostorových vstupů současného umění do významných historických staveb, mezi nimi například intervenci “postních obrazu” v akademickém kostele Nejsvětějšího Salvátora, intervenci ve stálé expozici středověkého umění v Anežském klášteře nebo instalaci v expozici Umění Asie a starověkého Středomoří v Národní galerii v Praze. Velké ohlasy vzbudila především jeho samostatná výstava v Centru současného umění Dox Transformace krajiny, kde věž Doxu proměnil v Kapli. V roce 2015 byl vybrán odbornou komisí na Bienále do Pekingu a na podzim představil své práce v Japonském Kyotu. Počátkem roku 2016 vytvořil patnáctimetrovou instalaci v Klášterním kostele ve Speinshartu a instalaci ke znovuotevření stále expozice AJG v Hluboké n. Vltavou. V současné době pedagogicky působí na VŠUP v Praze. Jeho tvorba byla oceněna Waldesovou cenou a cenou Europol. Byl nominován v Top 10 na Osobnost roku za nejvýznamnější umělecký počin roku 2013. V současné době pedagogicky působí na VŠUP v Praze.

 

Petra Lexová, autorka a kurátorka výstavy