po stopách českých prvorepublikových zahradních architektů

4. 6. – 8. 10. 2017 / denně 9:00 – 18:00

vernisáž: 3. 6. 2017 / 15:00 hod.

mezinárodní muzeum keramiky, zámek čp. 135, bechyně

 

V poslední době sledujeme zvyšující se obecný zájem o architekturu zejména meziválečného období na našem území. Odborníci jsou schopni charakterizovat její přednosti, soudobou vyspělost a na základě historických pramenů provést rekonstrukci. Je pochopitelné, že  tyto hodnotné budovy, zejména ty privátního charakteru jako jsou např. vily, by nemohly existovat bez zahrad či parků, které je bezesporu dotvářely. Z tohoto důvodu je nezbytné společně s rekonstrukcí budov přistoupit také k obnově objektů zahrad a parků, která teprve přivede výsledek k dokonalosti a nabídne kontinuální pohled na architekturu v jejím přirozeném prostředí.

 

Výstava tak shrnuje tvorbu našich nejvýznamnějších zahradních architektů Josefa Minibergera, Josefa Kumpána, Josefa Vaňka a Otokara Fierlingera formou reprodukcí jejich zahradních plánů a rekonstrukce některých skladebních prvků.

 

Stanislava Ottomanská, Šárka Steinová a Roman Zámečník, autoři a kurátoři výstavy