eliška stejskalová / škoda, že nejsi vzhůru
18. 1. – 31. 3. 2019
vernisáž: 17. 1. 2019 / 18:00 hod.
galerie mariánská, pražská třída 1, české budějovice
 

Eliška Stejskalová se ve své tvorbě dlouhodobě zajímá o témata spojená s podobami vnímání. Často propracovává kontradikce a rozpory jejich různých podob. Jedním z takových zájmů je analýza procesů podmíněná odpíráním spánku. Výsledky všech těchto zkoumání představuje v konceptuálně koncipované expozici, v níž detekuje možnosti bezprostřední nesofistikované percepce. Osobní psychofyzické zkušenosti umožnily umělkyni definovat několik základních témat, jejichž vizualizací konfrontuje diváka s vlastní představou reprezentace zážitku. Proměny vnímání a z něj vycházející uspokojení nebo deprivace umožňují prožívat specifické vizuální kvality, o jejichž interpretaci se Stejskalová subjektivně pokouší i za předpokladu vědomí nemožnosti univerzálně-objektivního zachycení prožité zkušenosti. V umělčině pojetí tato zkoumání mohou být chápána i jako polemika a konfrontace s konvenčními a zjednodušenými způsoby divákova přístupu k viděnému, který je determinován vnitřním pohybem v rámci jeho sociokulturního prostředí.

 
Adam Hnojil a David Kubec, kurátoři výstavy
 

 
Eliška Stejskalová / Škoda, že nejsi vzhůru
18. 1. – 31. 3. 2019
vernisáž: 17. 1. 2019 / 18:00 hod.
galerie mariánská, pražská třída 1, české budějovice
www.ajg.cz
 
Eliška Stejskalová se ve své tvorbě dlouhodobě zajímá o témata spojená s podobami
vnímání. Často propracovává kontradikce a rozpory jejich různých podob. Jedním z takových
zájmů je analýza procesů podmíněná odpíráním spánku. Výsledky všech těchto zkoumání
představuje v konceptuálně koncipované expozici, v níž detekuje možnosti bezprostřední
nesofistikované percepce. Osobní psychofyzické zkušenosti umožnily umělkyni definovat
několik základních témat, jejichž vizualizací konfrontuje diváka s vlastní představou
reprezentace zážitku. Proměny vnímání a z něj vycházející uspokojení nebo deprivace
umožňují prožívat specifické vizuální kvality, o jejichž interpretaci se Stejskalová subjektivně
pokouší i za předpokladu vědomí nemožnosti univerzálně-objektivního zachycení prožité
zkušenosti. V umělčině pojetí tato zkoumání mohou být chápána i jako polemika
a konfrontace s konvenčními a zjednodušenými způsoby divákova přístupu k viděnému,
který je determinován vnitřním pohybem v rámci jeho sociokulturního prostředí.
 
Adam Hnojil a David Kubec, kurátoři výstavy