františek kupka / člověk a země

10. 6. – 7. 10. 2018 / denně 9:00 – 18:00

vernisáž: 9. 6. 2018 / 18:00 hod.

zámecká jízdárna, hluboká nad vltavou 144

 

Výstava představí soubor 106 fascinujících černobílých kreseb a maleb tuší, které jsou nepochybně Kupkovou nejrozsáhlejší ilustrační prací. Malby vznikly jako doprovod monumentální publikace Člověk a Země od francouzského geografa a teoretika anarchismu Eliséa Recluse, a zachycují různé fáze vývoje společnosti a jejích kultur. Tato kolekce je kongeniálním svědectvím, oslavou i obžalobou historie lidstva a hlubokou, nekompromisní sondou do dějin i současnosti tehdejšího světa.