andré breton, paul eluard a suzzane muzardová, 31 koláží / pařížští surrealisté a český surrealismus v dokumentech

1. 7. – 2. 10. 2016 / denně 9:00 – 18:00

wortnerův dům, u černé věže 22, české budějovice

 

Rozsáhlou přehlídku vrcholné tvorby československých surrealistů v Zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou nazvanou Krása bude křečovitá / Surrealismus v Československu 1933–1939 doplnila ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích druhá, neméně důležitá část.

 

Výstava představila vzácný soubor koláží, vytvořený počátkem třicátých let pařížskými surrealisty André Bretonem, Paulem Eluardem a Suzanne Muzardovou, bohatý výběr z knih, dopisů, fotografií a dalších archivních dokumentů, osvětlujících sepětí mezi vývojem surrealismu v Československu a ve Francii.

 

Více jak 150 děl a dokumentů dokládá celou historii československého surrealismu v letech 1933–1939.

 

„Důraz je kladen zejména na Nezvalovu a Honzlovu návštěvu Paříže v roce 1933, vznik Skupiny surrealistů v ČSR v roce 1934, přátelskou návštěvu pařížských surrealistů v Praze v roce 1935 a společné vydávání Mezinárodního bulletinu surrealismu. Z bohatých fondů Literárního archivu a knihovny Památníku národního písemnictví, ze soukromých sbírek, ze sbírky Galerie Maldoror v Praze a z Literárního muzea Slovenské národní knihovny v Martině pocházejí originální písemnosti, fotografie a reprezentativní výběr z knih francouzské, české a slovenské surrealistické scény, mnohé z nich obsahují dedikace André Bretona, Paula Eluarda, Vítězslava Nezvala, Václava Zykmunda a dalších,“ uvádí k výstavě koordinátorka výstavy Anežka Šimková.

 

Pestrost vystaveného materiálu, který zahrnuje kresby Jindřicha Štyrského, Toyen i samotného André Bretona, doplňují dvě filmové projekce, věnované hlavním představitelům pražské skupiny. „Film Jana Ekla o Toyen obsahuje, mimo jiného, cenná svědectví jejích pařížských přátel, film Aleše Kisila o Jindřichu Štyrském kombinuje hraný a dokumentární žánr a odhaluje jak vnitřní svět umělce, tak tíživý dobový kontext,“ doplňuje Martin Souček z nakladatelství Arbor vitae.

 

Výstavu připravila Alšova jihočeská galerie ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor vitae pod odborným vedením Lenky Bydžovské a Karla Srpa, kteří jsou autoři obou částí výstavy o surrealismu i doprovodné publikace k výstavě, kurátorky a koordinátorky Anežky Šimkové, architekta Lukáše Machalického a grafičky Terezy Hejmové.

 

Výstava byla uskutečněna za podpory Jihočeského kraje a Ministerstva kultury České republiky.

 

KŘEST KNIHY

U příležitosti výstavy Krása bude křečovitá / Surrealismus v Československu 1933 – 1939 vznikla rozsáhlá reprezentativní publikace přinášející komplexní pohled na tuto důležitou kapitolu dějin českého výtvarného umění. Obsahuje více než pět set reprodukcí a vychází ve spolupráci s nakladatelstvím Arbor Vitae. Křest této publikace byl součástí vernisáže druhé části výstavy nazvané André Breton, Paul Eluard a Suzanne Muzardová, 31 koláží / Pařížští surrealisté a český surrealismus v dokumentech.