sbírka evy petrové / mozaika drobných radostí

29. 1. – 10. 4. 2016 / denně 9:00 – 18:00

wortnerův dům, u černé věže 22, české budějovice

 

Eva Petrová byla jednou z předních historiček umění a kurátorek v České republice (1928 - 2012). Historik umění, její spolužák, kolega a přítel Jiří Šetlík, vzpomíná na diskuse v širším kruhu studentů dějin umění a estetiky, při kterých Eva Petrová projevovala velkou bystrost ve svých úsudcích. V sedmdesátých  letech se věnovala vlastní literární produkci - básním, které ráda psala a v nichž se vyzpovídala ze své samoty po předčasném odchodu přítele, estetika a historika umění Luďka Nováka, i další literární tvorbě. Po devětaosmdesátém roce se velice rychle začlenila do práce v obnovené Umělecké besedě, jejíž starostkou se později stala. V oné době pečlivě připravila na základě svého konceptu velkou jubilejní výstavu Umělecké besedy v pražské Městské knihovně. Eva Petrová byla odbornicí nejen na umělecká sdružení, jako Skupina 42 či skupina Trasa, ale i na dílo řady dalších významných autorů a nejen českých.

 

Během svého plodného života se jí podařilo shromáždit kvalitní sbírku děl mnoha předních českých umělců, například Františka Grosse, Jana Smetany, Františka Hudečka, Milana Grygara, Libora Fáry, Františka Hodonského a dalších. Proto tak zní i podtitul výstavy z této sbírky - Mozaika drobných radostí. Historik umění při své práci často naváže bližší vztah s autorem či autorkou, jehož tvorbou se zabývá a výsledkem přátelství, a někdy by se i dalo říci "na památku", je dar drobnějšího uměleckého díla. Často se tak děje i s věnováním, jako je tomu na zadních stranách některých vystavených děl.

 

Alšově jihočeské galerii se díky významu svých sbírek a dobrým vztahům s kolegy a spolupracovníky z jiných institucí podařilo získat tuto sbírku do svého fondu a nyní ji představuje jak laické tak odborné veřejnosti.

 

Hynek Rulíšek ml., autor a kurátor výstavy