václav mergl / sekvence zastaveného času

4. 5. – 20. 6. 2016 / denně 10:00 – 17:00

dům štěpánka netolického, masarykovo náměstí 89/I, třeboň

 

Václav Mergl se narodil 24. srpna 1935 v Olomouci. V letech 1958 až 1964 studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v  Praze, v ateliéru filmové grafiky u Adolfa Hoffmeistera. V minulosti se věnoval různým uměleckým disciplínám (byl malířem, grafikem, scenáristou, animátorem a režisérem), v současné době žije v Praze, kde se věnuje technice a estetice tradičního umění bonsají.

 

Václav Mergl náleží mezi umělce se širokým tvůrčím záběrem a veřejnosti je znám především jako animátor, který získal četná světová ocenění. Krabi (1976), O panence Apolence (1979) nebo Homunkulus (1984) patří dnes již k legendárním počinům animovaného filmu. Jak poznamenal Jan Kříž: „Tvorbu Václava Mergla charakterizuje metafyzický iracionalismus se silným existenciálním, hlubině psychologizujícím romantickým podtextem.“ Tato výstižná věta jednoznačně vymezuje jeho vlastní tvorbu, kterou formovala surrealistická východiska, informelní tendence a komiks v 60. a 70. letech 20. století.

 

Duchovní úvahy Václava Mergla, fascinace vznikem a zánikem, zkoumání mnohosti a jednoty jej v kresebném projevu vedou k satirickému pojetí řádu a chaosu. Jeho kresby a koláže jsou ve své podstatě záznamy zachycující různé fáze a struktury metafyzických myšlenek. Výtvarné práce, vyznačující se sofistikovaným vrstvením, jsou zároveň deníky, jež zaznamenávají rozmanité životní situace, tedy Sekvence zastaveného času.

 

Merglovy invenční přesahy a propojení různých medií z něj činí jednoho z důležitých autorů české postmoderny, která se začala prosazovat v poslední třetině 20. století. Jeho výtvarná tvorba je zastoupena ve sbírkách Alšovy jihočeské galerie, Muzea umění v Olomouci, Národní galerie v Praze a ve sbírkách soukromých.

 

Výstava, kterou pro Vás připravila Alšova jihočeská galerie a Mezinárodní festival animovaných filmů Anifilm, bude prezentovat nejen filmovou tvorbu Václava Mergla, ale také výběr z jeho koláží, kreseb, obrazů a různých objektů.

 

David Kubec, autor a kurátor výstavy