Ateliér Alšovka, původně Barevný kolo jako výtvarný ateliér několik let spolupracoval s edukačním oddělením Alšovy jihočeské galerie. Účastnil se každoročních projektů a výstav, workshopů pro rodiče s dětmi i letních výtvarných kurzů. Ohlasy mladých výtvarníků i jejich rodičů na tuto spolupráci byly velmi dobré, až se nakonec v roce 2015 Barevný kolo stalo výtvarným ateliérem Alšovy jihočeské galerie.

 

Podkladem pro výuku našeho ateliéru jsou osnovy výtvarného oboru jako na základní umělecké škole. Základními předměty výuky jsou plošná tvorba: kresba, malba, grafika, a jejich kombinované techniky, prostorová tvorba: objekty z papíru, dřeva, kovu, hlíny, textilu, prostě přírodních i umělých materiálů, základy um. řemesel: tkaní, drhání, síťování, plstění, tvorba mozaiky, cizelování, batikování, malba na sklo, textil, výtvarná kultura: teorie a dějiny umění. Mimo to je u nás možné přihlásit se do přípravy ke studiu na střední či vysoké umělecké škole, kde již máme mnoho našich absolventů.

 

Kontakt:

Mgr. Eva Drančáková / lektor / atelier alšovka

E: drancakova@ajg.cz

M: +420 775 340 378

 

Mgr. Marta Vaverková / lektor / atelier alšovka 
E: martavaverkova@gmail.com 

 

Mgr. Sally Bartůšková / lektor / atelier alšovka
E: bartuskova@ajg.cz
M: +420 773 606 342

Ateliér Alšovka  Otakarova 15 / 370 01  České Budějovice  
pondělí 9:00 – 11:00 / senioři 19:00 – 21:00 / dospělí  
úterý 9:00 – 11:00 / senioři 14:00 - 16:00 / mladší žáci 17:00 - 19:00 / dospělí
středa 13:00 - 15:00 / univerzita třetího věku 16:00 - 18:00 / starší žáci a studenti  
čtvrtek 13:30 - 15:30 / mladší žáci 16:00 - 18:00 / starší žáci a studenti  
pátek 13:30 - 15:30 / mladší žáci 16:00 - 18:00 / starší žáci a studenti  

                                                            

úterý                       15:00 - 17:00 / studenti

čtvrtek + pátek      13:30 - 15:30 / mladší žáci

čtvrtek + pátek      16:00 - 18:00 / starší žáci