Ateliér Alšovka, původně Barevný kolo jako výtvarný ateliér několik let spolupracoval s edukačním oddělením Alšovy jihočeské galerie. Účastnil se každoročních projektů a výstav, workshopů pro rodiče s dětmi i letních výtvarných kurzů. Ohlasy mladých výtvarníků i jejich rodičů na tuto spolupráci byly velmi dobré, až se nakonec v roce 2015 Barevný kolo stalo výtvarným ateliérem Alšovy jihočeské galerie.

 

Podkladem pro výuku našeho ateliéru jsou osnovy výtvarného oboru jako na základní umělecké škole. Základními předměty výuky jsou plošná tvorba: kresba, malba, grafika, a jejich kombinované techniky, prostorová tvorba: objekty z papíru, dřeva, kovu, hlíny, textilu, prostě přírodních i umělých materiálů, základy um. řemesel: tkaní, drhání, síťování, plstění, tvorba mozaiky, cizelování, batikování, malba na sklo, textil, výtvarná kultura: teorie a dějiny umění. Mimo to je u nás možné přihlásit se do přípravy ke studiu na střední či vysoké umělecké škole, kde již máme mnoho našich absolventů.

 

Kontakt:

Atelier Alšovka, Otakarova 15, 370 01 České Budějovice 

Mgr. Eva Drančáková / lektor / atelier alšovka

E: drancakova@ajg.cz

M: +420 775 340 378

 

Mgr. Marta Vaverková / lektor / atelier alšovka 
E: martavaverkova@gmail.com 

 

Mgr. Sally Bartůšková / lektor / atelier alšovka
E: bartuskova@ajg.cz
M: +420 773 606 342

 

MgA Irena Friessová Staneva

E: friessova-staneva@ajg.cz

M: +420 732 420 757

Alšovka ateliér Cena za pololetí
Děti 2000,- Kč
Dospělí 2000,- Kč
Senioři 500,- Kč

                                                            

úterý                       15:00 - 17:00 / studenti

čtvrtek + pátek      13:30 - 15:30 / mladší žáci

čtvrtek + pátek      16:00 - 18:00 / starší žáci