katalogy a tiskoviny k prodeji

více informací

Jan Melmer
E: melmer@ajg.cz
M: +420 702 221 299

nabídka katalogů/publikací k prodeji:

Theodor Pištěk | senzační realismus

Publikace Senzační realismus dokumentuje ojedinělou Pištěkovu výstavní prezentaci v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou, která byla zaměřena výhradně na malířovu hyperrealistickou fázi, s lehkými náznaky přesahu k jeho evropským či americkým druhům. Malíř byl na tomto výstavním projektu představen v pokud možno komplexním přehledu jeho nejznámějších a ikonických děl, které vznikaly zejména od první poloviny 70. let 20. století do první poloviny následné dekády; malíř se však ke svému svébytnému realismu průběžně vracel až do doby nedávné. V kontextu tvorby Theodora Pištěka (nar. 25. října 1932 v Praze) je tak navýsost napínavé srovnání jeho přístupu s americkým hyperrealistou Richardem Estesem, a také s tendencí evropského malířství, které z realismu vycházelo (Jacques Monory, Gerhard Richter, Gérard Gasiorowski) či na něj bezprostředně navázalo (Gottfried Heinvein).

nakladatel: Alšova jihočeská galerie / KANT
ISBN: 978-80-7641-051-0 (AJG), 978-80-7437-391-6 (KANT)
popis: 1× kniha, vázaná, 100 stran, česky, anglicky
rok vydání: 2022 (1. vydání)
cena: 400 Kč

MEN | Mužské tělo ve sbírce Roberta Runtáka

Oficiální katalog k hlavní výstavě Alšovy jihočeské galerie v roce 2022.

nakladatel: Alšova jihočeská galerie a Sbírka Roberta Runtáka
ISBN: 978-80-7641-044-2; 978-80-908093-9-0
popis: 1× kniha, vázaná, 430 stran, česky, anglicky
rok vydání: 2022 (1. vydání)
cena: 1590 Kč

 

Muzea v regionu - Region v muzeích (Die Museen in der Region - Die Region in den Museen)

Publikace je pozvánkou na objevitelskou cestu po jihočeských muzeích, galeriích ale také nahlédnutím do pozoruhodných soukromých sbírek vystavených v expozicích a menších muzeích v kraji.
Velká muzea jsou známá široké veřejnosti, jsou to především ta, která dnes zřizuje Jihočeský kraj, nebo ministerstva. Existují však poměrně velká muzea zřizovaná obcemi a také muzea soukromá včetně těch, která zřizují různé zapsané spolky nebo obecně prospěšné společnosti. Těchto muzeí vzniklo v posledních dvou desetiletích celá řada. Kniha o jihočeských muzeích s touto koncepcí je první svého druhu.
Publikace vypráví příběhy muzeí a galerií, o jejich sbírkách i o neobyčejných lidech, kteří za jejich vznikem a rozvojem stáli. Kniha si neklade za cíl být encyklopedií muzeí Jihočeského kraje, ale nahlíží skrze muzea a jejich sbírky na silná témata, která je propojují, a hledá pomyslnou červenou nit, která se vine bohatstvím pozůstatků minulosti v muzeích a galeriích Jihočeského kraje.

Součástí knihy je rovněž prezentace Alšovy jihočeské galerie.

Čtenář se díky této knize může na svoji objevitelskou cestu připravit a vybrat si místa, která navštíví. Kniha je rozčleněna do 14 tematických kapitol. Jednotlivá témata postupují od přeshraničního vztahu Čechů a Němců, přes přírodu v muzeích a dávnou minulost po léta válečná. Čtenáři se dále seznámí se sílou víry, židovskou tematikou v jižních Čechách, sběratelstvím, lidovou kulturou nebo poznají jihočeskou kuchyni. V kapitole Moderní doba se dozví o hospodářském rozkvětu jižních Čech, sklářství, rozvoji života ve městě, vývoji dopravy a dopravních prostředků či spolkové činnosti. Publikace se pak zaměřuje také na umění a krásu, specifické monotematické expozice ale i na malý svět hraček, vláčků či modelů.

Publikace vyšla také v německém překladu Die Museen in der Region – Die Region in den Museen (Ein Mosaik von Geschichte und Geschichten).

nakladatel: Jihočeský kraj, Krajský úřad
ISBN: 978-80-87520-71-0 (čeština), 978-80-87520-73-4 (němčina)
popis: 1× kniha, vázaná, 200 stran, česky, německy
rok vydání: 2021 (1. vydání)
cena: 200 Kč

Michal Škoda | Stopy

Katalog vydaný ke stejnojmenné výstavě v Alšově jihočeské galerii. Stopy k bilanční výstavě Michala Škody (*1962) – umělce solitéra, kreslíře, sochaře, autora místně specifických instalací a kurátora s mezinárodní reputací, který je v jižních Čechách doma, vedou od specifického vnímání prostoru, architektury, krajiny a "místa pro člověka", přes uměleckou transformaci těchto podnětů do vysoko abstrahovaných uměleckých děl. Ty jsou jako stopy individuální tvorby zanechány pro komunikaci s diváky v prostoru Alšovy jihočeské galerie. Koncepce autorské výstavy rozkrývá některé základní myšlenky a podoby Škodovy dosavadní umělecké cesty, s průhledy do minulosti i do možné budoucnosti. Stopy jsou tu pozůstatky přítomnosti a následky událostí, průsečnice makro a mikro světů, šrámy po střetu vnějších tlaků a vnitřního pnutí, záznamy rytmů a rituálů každodennosti.

Katalog vydaný ke stejnojmenné výstavě v Alšově jihočeské galerii. Text knihy sestavila kurátorka výstavy Silvia L. Čúzyová.

nakladatel: Alšova jihočeská galerie
ISBN: 978-80-7641-048-0
popis: 1× kniha, vázaná, 104 stran, česky, anglicky
rok vydání: 2022 (1. vydání)
cena: 420 Kč

Tvary, barvy, pohodlí: Nábytek Jitona

Kniha Tvary, barvy, pohodlí: Nábytek Jitona doprovází stejnojmennou výstavu ve Wortnerově domě v Českých Budějovicích (2022) pořádanou Alšovou jihočeskou galerií. Kniha poskytuje výklad o nábytkové produkci národního podniku Jitona v letech 1951 - 1989 a snaží se rekonstruovat co nejširší okolnosti jeho působení: autorské podíly jednotlivých designérů, proměny sortimentu, vývoj nových typů a forem nábytku, podmínky zaměstnávání v Jitoně, prezentační strategie a média či experimentální programy a jejich úspěch. Nábytek z Jitony byl významnou součástí celostátní i mezinárodní produkce sériového a sektorového nábytku, Jitona však také byla vyhledávaným výrobcem originálních, často velmi progresivních mobiliárních souborů pro přední architektonické realizace (Sjezdový palác, Palác kultury, hotel Praha, vládní vila v Sezimově Ústí, ambasáda v Pekingu aj.) Jitona a její nábytek může díky dobře uchovanému podnikovému archivu ukázat, nakolik jsou platné přetrvávající představy o věčném nedostatku surovin i hotových výrobků na trhu, jak vypadal socialistická propagace různých výrobků pro domácnost, jak fungoval export do zemí sovětského bloku i do zemí na západ od železné opony. V pozadí jednotlivých témat spojených s produkcí nábytku v jižních a západních Čechách stojí otázka, zda Jitona vytvářela nové formy a udávala výrobní trendy československého nábytkového designu, nebo se naopak vezla na módních vlnách a její produkce byla jen výsledkem působení "ducha doby".

nakladatel: Alšova jihočeská galerie
ISBN: 978-80-87799-91-8
popis: 1× kniha, vázaná, 176 stran, česky
rok vydání: 2019 (1. vydání)
cena: 250 Kč

jakub janovský | betonová zahrada

Kniha Betonová zahrada vznikla u příležitosti stejnojmenné výstavy Jakuba Janovského v Alšově jihočeské galerii. Kmotrou knihy je Monika Načeva. Kniha Betonová zahrada představuje díla Jakuba Janovského v širším monografickém záběru a vznikla v grafické úpravě Zuzany Lednické ze Studia Najbrt. Autoři textů jsou kurátor Petr Vaňous, Uwe Goldenstein a Barbora Bírová společně s Jakubem Janovským.

nakladatel: Alšova jihočeská galerie
ISBN: 978-80-7641-040-4
popis: 1× kniha, vázaná, 192 stran, česky, anglicky
rok vydání: 2022 (1. vydání)
cena: 800 Kč

 

 
Katalogy a tiskoviny

flámské a holandské malířství 16. - 18. století

Průvodce sbírkou Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou, která obsahuje pozoruhodná díla flámského a holandského malířství, jejíž těžiště leží v krajinách, zátiších, marínách a žánrové malbě.

nakladatel: Alšova jihočeská galerie
ISBN: 978-80-86952-22-2
popis: 1× kniha, vázaná, 153 stran, česky, nebo německy, nebo anglicky
rok vydání: 2009 (1. vydání)
cena: 189 Kč

 
Katalogy a tiskoviny

flämische und holländische malerei 16. – 18. jahrhundert

The South-Bohemian Aleš Gallery in Hluboká nad Vltavou accommodates a small, but noteworthy collection of Flemish and Dutch art, predominantly landscapes, still-lifes, marine and genre paintings.

publisher: Alšova jihočeská galerie
ISBN: 978-80-86952-22-2
description: 1× kniha, vázaná, 153 stran, česky, nebo německy, nebo anglicky
year: 2009 (1. vydání)
cena: 189 Kč

 
Katalogy a tiskoviny

hippolyt soběslav pinkas

Hippolyt Soběslav Pinkas (1827–1901) byl jedním z prvních „českých Pařížanů“, který prožil část svého uměleckého života ve Francii. Studoval malbu v ateliéru Thomase Coutura ve stejné době jako Édouard Manet, s nímž ho spojoval zájem o realitu a nekonvenčnost. Krajinářské náměty Pinkas hledal ve fontainebleauském lese, kde se dostal do okruhu předních francouzských malířů později nazývaných jako barbizonská škola. Tato kniha poprvé komplexně pojednává o Pinkasově díle v kontextu francouzského malířství a sleduje umělcovu tvorbu od karikatur z revolučních let 1848–1849 až po zásadní malby vystavované na pařížských Salonech. Zvláštní pozornost věnuje obrazu Pohřební řeč o oběšenci (někdy nazývaným Modlitba za oběšence), který je unikátní nejen svým námětem, ale i příběhem, jenž se začal psát několik let před jeho vznikem a pokračuje do současnosti. Publikace přibližuje také Pinkasovu účast na Salonu odmítnutých v roce 1863, kde se jeho Stařec a smrt ocitl ve společnosti Manetovy Snídaně v trávě (tehdy nazvané Koupání). Hippolyt Soběslav Pinkas patřil k malířům, kteří dokázali sledovat aktuální umělecké tendence (realismus), a přestože je dnes známější jeho vnuk Jiří Voskovec, náleží mu díky malířské tvorbě i posilování česko-francouzských vztahů významné místo v dějinách evropské kultury.

nakladatel: Alšova jihočeská galerie
ISBN: 78-80-7467-121-0
popis: 1× kniha, vázaná, 132 stran, česky
rok vydání: 2017 (1. vydání)
cena: 600 Kč

 
Katalogy a tiskoviny

impresionismus! - nálady a imprese ve francouzském a českém umění

Termín impresionismus byl zpočátku chápán pejorativně a spojován s instinktivním jednáním, nepromyšlenými postupy a nedokončeností uměleckého díla, a proto se s ním například Degas odmítal smířit. Jiní autoři s odstupem času označení akceptovali, ale snažili se vysvětlit svůj záměr. Uvědomovali si, že jednotlivé barvy se navzájem ovlivňují a že stíny nejsou pouze hnědé nebo černé, ale barevné. Důležitou roli pro ně hrálo světlo, které probleskuje a mění barvy. Aby dokázali tyto efekty zachytit, začali používat nesouvislé tahy štětcem, tzv. dělený rukopis, a podobně jako řada umělců barbizonské školy malovali přímo v plenéru.

nakladatel: Alšova jihočeská galerie
ISBN: 978-80-87799-62-8
popis: 1× katalog, 36 stran, česky
rok vydání: 2017 (1. vydání)
cena: 20 Kč

 
Katalogy a tiskoviny

meziprůzkumy - sbírka ajg 1300–2016

Průvodce stálou expozicí Alšovy jihočeské galerie, která byla otevřena 16. dubna 2016 u příležitosti výročí 60 let zpřístupnění objektu Zámecké jízdárny v Hluboké nad Vltavou. Autoři expozice jsou Hynek Látal a Martin Vaněk.

nakladatel: Alšova jihočeská galerie
ISBN: 978-80-87799-52-9
popis: 1× kniha, vázaná, 84 stran, česky
rok vydání: 2016 (1. vydání)
cena: 100 Kč

 

Katalogy a tiskoviny 

nezlomní | od franze kafky po sametovou revoluci

Jedna myšlenková škola tvrdí, že umělec spoluzodpovídá za stav společnosti, v níž žije. Druhá škola umělce ponechává ve věži ze slonoviny, aby jeho dílo bylo ještě krásnější. Autoři Zuzana a Eugen Brikciusovi připravili k třicátému výročí Sametové revoluce unikátní katalog ke své výstavě Nezlomní Od Franze Kafky po Sametovou revoluci.

nakladatel: Alšova jihočeská galerie
ISBN: 978-80-87799-99-4
popis: 1x kniha, vázaná, 303 stran, česky, anglicky
rok vydání: 2019 (1. vydání)
cena: 360,- Kč

 

může se hodit

novinky

Reportáž České televize o výstavě Tančící pentagon
O výstavě Tančící pentagon, fascinaci barvami...
 
 
Alšova jihočeská galerie zabodovala v letošním 8. ročníku soutěže Fénix content marketing
Hluboká nad Vltavou - Alšova jihočeská galeri...
 
 
informace o otevření výstavy malevič – rodčenko – kandinskij a ruská avantgarda | ze sbírky muzea umění jekatěrinburg
informace o otevření výstavy malevič – rodčen...
 
 
umění vidět a objevovat: alén diviš - aneb mystika a horor v ilustracích povídek e. a. poea
umění vidět a objevovat: alén diviš - aneb my...
 
 
 
 
zavřít

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu přípravy nových výstav je do 4. 2. uzavřena Zámecká jízdárna v Hluboké nad Vltavou a do 23. 2. uzavřen Wortnerův dům v Českých Budějovicích.

Otevírací doba Mezinárodního muzea keramiky, Bechyně: PO-ÚT zavřeno, ST-NE 9:00-16:30.

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.