ateliér alšovka

Ateliér Alšovka, původně Barevný kolo jako výtvarný ateliér několik let spolupracoval s edukačním oddělením Alšovy jihočeské galerie. Účastnil se každoročních projektů a výstav, workshopů pro rodiče s dětmi i letních výtvarných kurzů. Ohlasy mladých výtvarníků i jejich rodičů na tuto spolupráci byly velmi dobré, až se nakonec v roce 2015 Barevný kolo stalo výtvarným ateliérem Alšovy jihočeské galerie.

Podkladem pro výuku našeho ateliéru jsou osnovy výtvarného oboru jako na základní umělecké škole. Základními předměty výuky jsou plošná tvorba: kresba, malba, grafika, a jejich kombinované techniky, prostorová tvorba: objekty z papíru, dřeva, kovu, hlíny, textilu, prostě přírodních i umělých materiálů, základy um. řemesel: tkaní, drhání, síťování, plstění, tvorba mozaiky, cizelování, batikování, malba na sklo, textil, výtvarná kultura: teorie a dějiny umění. Mimo to je u nás možné přihlásit se do přípravy ke studiu na střední či vysoké umělecké škole, kde již máme mnoho našich absolventů.

rok 2023

Od poloviny září 2023 bude Ateliér Alšovka fungovat na následujících místech:

  • Wortnerův dům, ulice U Černé věže 343. České Budějovice
  • Rabenštejnská věž, na ulici: Panská 207/4 České Budějovice

Pro zarezervování místa na konkrétním kurzu kontaktujte e-mailem svou lektorku.

 

Organizace školního roku 2023 - 2024 v Ateliéru Alšovka:

Úterý:

Irena Friessová Staneva:
žáci a studenti + přípravka
15:00 - 17:00 hodin
Wortnerův dům

Eva Drančáková:
dospělí
17:00 - 19:00
Wortnerův dům

Středa:

Irena Friessová Staneva:
senioři
9:00 - 11:00 hodin
Wortnerův dům

Irena Friessová Staneva:
mladší žáci
14:00 - 16:00 hodin
Rabenštejnská věž

Irena Friessová Staneva:
mladší žáci
16:00 - 18:00 hodin
Rabenštejnská věž

Čtvrtek:

Irena Friessová Staneva:
dospělí
9:00 - 11:00 hodin
Wortnerův dům

Eva Drančáková:
starší žáci a studenti
16:00 - 18:00
Wortnerův dům

Pátek:

Eva Drančáková:
mladší žáci
14:00 - 16:00
Wortnerův dům

Eva Drančáková:
starší žáci a studenti
16:00 - 18:00
Wortnerův dům

 

Kurzovné

 

Kurzovné je nutné uhradit do 14 dnů od nástupu na kurz (od odevzdání přihlášky a ostatních dokumentů k podpisu).

 

Účet: 211 555 188 /0300

Děti cena 2200,-

Dospělí cena 2200,-

Senioři cena 1500,-

Zpráva příjemci: jméno a příjmení studenta (bez diakritiky)

 

V průběhu semestru může dojít ke zrušení až 2 lekcí, a to bez možnosti nahrazení, aniž bude vrácena poměrná část kurzovného. V případě zrušení většího počtu lekcí (např. z důvodu nařízení vlády, z důvodu nemoci či karantény lektora apod.) si účastník může zažádat o vrácení poměrné části kurzovného.

Žádost o vrácení kurzovného ke stažení

 

Kontakt

Atelier Alšovka, Puklicova 41, 370 04 České Budějovice 

Mgr. Eva Drančáková / lektorka / ateliér alšovka
E: drancakova@ajg.cz
M: +420 775 340 378

Mgr. Marta Vaverková / lektorka / ateliér alšovka 
E: vaverkova@ajg.cz

MgA Irena Friessová Staneva / lektorka / ateliér alšovka
E: friessova-staneva@ajg.cz
M: +420 732 420 757

ateliér alšovka | v oknech

Krátké video z výstavy uměleckých děl studentů ateliéru Alšovka z prosince 2021 a ledna 2022.

program

22.6.2024
doprovodný program let it grow again! | rostlinopisné čtení | jiří dvořák
 
 
29.6.2024
doprovodný program let it grow again! | přednáška a komentovaná prohlídka | eva bendová | civilizace nebo divočina?
 
 

může se hodit

 
 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.