ateliér alšovka

Od září 2020 budou všechny kurzy Ateliéru Alšovka probíhat v budově depozitárního objektu AJG na adrese: Puklicova 1047/41 / 370 04 České Budějovice.

Rozvrh ateliéru 2020 - 2021

Ateliér Alšovka, původně Barevný kolo jako výtvarný ateliér několik let spolupracoval s edukačním oddělením Alšovy jihočeské galerie. Účastnil se každoročních projektů a výstav, workshopů pro rodiče s dětmi i letních výtvarných kurzů. Ohlasy mladých výtvarníků i jejich rodičů na tuto spolupráci byly velmi dobré, až se nakonec v roce 2015 Barevný kolo stalo výtvarným ateliérem Alšovy jihočeské galerie.

Podkladem pro výuku našeho ateliéru jsou osnovy výtvarného oboru jako na základní umělecké škole. Základními předměty výuky jsou plošná tvorba: kresba, malba, grafika, a jejich kombinované techniky, prostorová tvorba: objekty z papíru, dřeva, kovu, hlíny, textilu, prostě přírodních i umělých materiálů, základy um. řemesel: tkaní, drhání, síťování, plstění, tvorba mozaiky, cizelování, batikování, malba na sklo, textil, výtvarná kultura: teorie a dějiny umění. Mimo to je u nás možné přihlásit se do přípravy ke studiu na střední či vysoké umělecké škole, kde již máme mnoho našich absolventů.

 

Aktuálně

Znovu otevíráme od 1.6.2020 některé kurzy v Ateliéru Alšovka, jde o kurzy mladších žáků, konzultační formu kurzů pro starší žáky a studenty, dospělé a případně seniory. Individuální konzultace a distanční výuku lze nadále domlouvat a realizovat s konkrétními lektory. Při návratu do výuky v ateliéru je ale nutné dodržet některá bezpečnostní opatření - viz níže.

Rozvrh platný pro červen 2020

Bezpečnostní opatření a nutná administrativa:

- každý student (jeho zákonný zástupce) je povinen předem nahlásit účast na prezenční výuce či konzultaci

- každý student musí odevzdat podepsané čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

- každý student musí být vybaven rouškou a sáčkem na roušku

- ve společných prostorách (vstup, chodba) nosí všichni žáci i lektoři roušky

- žáci dodržují hygienická pravidla (při příchodu použijí dezinfekci; dodržují rozestupy v učebně - pokud nemohou být dodrženy, mají žáci roušku; při sejmutí si roušku žáci odkládají do sáčku)

- rodiče nevstupují do budovy, žáky si vyzvedne lektorka před budovou ateliéru (prosíme o včasné příchody, případně telefonicky nahlásit zpoždění)

Čestné prohlášení ke stažení https://www.msmt.cz/file/52769_1_1/?fbclid=IwAR1aBRPzXzzFGm_kYhTIfO-1QM0GTekjdw-PCOSh6dCzs0jW7mEFkY4ZIDM

 

Manuál pro ZUŠ od MŠMT k nahlédnutí https://www.msmt.cz/file/52780/

 

Vracení kurzovného

Vzhledem k uzavření Ateliéru Alšovka od 10.března 2020, z důvodu nařízení vlády spojených s pandemií onemocnění Covid-19, prosíme všechny, kteří zaplatili kurzovné pro druhé pololetí a chtějí žádat o vrácení poměrné částky, o vyplnění a zaslání žádosti (ke stažení níže) na e-mail office@ajg.cz.

Částku bohužel nelze vrátit formou odpočtu od jiné platby (např. nelze částku k vrácení z kurzovného přesunout a považovat za platbu za příměstský tábor, nebo ji přesunout jako kurzovné do příštího školního roku).

 

Ke stažení: Žádost o vrácení části kurzovného

 

Plenéry

Pro konkrétní kurzy, které vyučuje Irena Friessová Staneva a Marta Vaverková, vypisujeme náhradu neuskutečněných hodin kvůli Covid-19 ve formě plenérů. Těch lze využít namísto žádosti o vracení kurzovného. Termíny a podrobné informace budeme postupně doplňovat. V případě nejasností ohledně vracení části kurzovného - pište na chrastinova@ajg.cz případně volejte na tel: 774 046 008.

 

Irena Friessová Staneva - 2 plenérové lekce pro skupiny

 

Dospělí:

pondělí 29.6. a úterý 30.6. vždy 9:00 - 15:00

 

Senioři:

1. turnus: pondělí 1.7. a úterý 2.7.2020 vždy 9:00 - 13:00

2. turnus: pondělí 8.7. a úterý 9.7.2020 vždy 9:00 - 13:00

 

Kontakt

Atelier Alšovka, Otakarova 15, 370 01 České Budějovice 

Mgr. Eva Drančáková / lektor / atelier alšovka
E: drancakova@ajg.cz
M: +420 775 340 378

Mgr. Marta Vaverková / lektor / atelier alšovka 
E: martavaverkova@gmail.com

MgA Irena Friessová Staneva
E: friessova-staneva@ajg.cz
M: +420 732 420 757

Alšovka ateliér - Cena za pololetí
Děti: 2000 Kč
Dospělí: 2000 Kč
Senioři: 500 Kč

program

10.8.2020
poslední sbohem jakuba krčína
 
 
11.8.2020
poslední sbohem jakuba krčína
 
 
19.8.2020
poslední sbohem jakuba krčína
 
 
20.8.2020
poslední sbohem jakuba krčína
 
 

může se hodit

novinky

malevič a ruská avantgarda - VÝSTAVA POZASTAVENA, TERMÍN BUDE UPŘESNĚN
informace o pozastavení výstavy malevič a ru...
 
 
komentovaná prohlídka a neformální setkání k výstavě paulina skavova | par force
komentovaná prohlídka a neformální setkání k ...