rozdělená a znovu spojená historie keramiky – 2-denní konference

Oblast Bechyňska je bezprostředně spjata s několikasetletou tradicí ve výrobě užitkové, technické i umělecké keramiky. Dostatek výchozí suroviny umožnil rozvíjet toto řemeslo od středověku. Už před dvěma sty lety tu byla založena Státní odborná škola keramická, v letech 1903 – 1942 zde působilo Výrobní družstvo a Keramická akciová společnost, v jejichž tradici pokračovaly desítky keramických dílen, ale především ve světě nejdéle trvající přeshraniční mezinárodní umělecká sympozia (od roku 1966). Podnětem k založení tradice sympozií bylo v roce 1965 pracovní setkání uměleckého keramika z Bechyně  Lubomíra Těhníka roku 1965 v rakouském Gmündu. Tamní atmosféra byla natolik inspirující, že dala podnět ke vzniku českého sympozia.

Alšova jihočeská galerie v rámci programu IROP zrenovovala budovu bývalého Domu služeb v Bechyni. Tyto prostory by se měly stát důstojnou reprezentativní ukázkou jihočeské bechyňské keramiky na mezinárodní úrovni. Muzeum keramiky v Bechyni, které je ve správě AJG, chce u příležitosti svého otevření, filmovým dokumentem a mezinárodní přeshraniční konferencí, znovu připomenout tradici keramických sympozií a prohloubit vysokou úroveň umělecké keramiky v česko-rakouském přeshraničním prostoru.

Hlavní aktivitou projektu KPF/01/278 Rozdělená a znovu spojená historie keramiky – 2-denní konference, který je podpořen z Fondu malých projektů v rámci programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika, je přeshraniční česko-rakouská konference – ve spolupráci s Das Kunstmuseum Waldviertel ve Schremsu za aktivní účasti rakouských odborníků, kurátorů a umělců, u příležitosti otevření Mezinárodního muzea keramiky v Bechyni.

V rámci této konference budou prezentovány zkušenosti při budování a správě sbírky keramiky a samozřejmě také zkušenosti s provozem vlastních výstavních prostor a přípravou a realizací výstavních projektů.

Zároveň bude prezentován dvojjazyčný dokumentární film, který zmapuje historii bechyňské keramiky, včetně pamětníků dnes již zaniklé společnosti KERAS + zdokumentuje mezinárodní sympozia (archivní prameny) + současnost SUPŠ + produkci keramických dílen.

Poslední aktivitou bude společná česko-rakouská prezentace keramiky – ukázky prací z jednotlivých keramických dílen i prací studentských (SPUŠ Bechyně).

Konference se uskuteční ve dnech 4. – 5. 11. 2021 v Mezinárodním muzeu keramiky, Novodvorská 301, Bechyně a bude simultánně tlumočena.

program konference

 • Čtvrtek 4. 11., 14:00 – 18:00 hod.

14:00 Příspěvky, projekce, prezentace

15:30 Promítání dokumentárního filmu

16:30 Diskuse

 • Pátek 5. 11., 9:00 – 12:00 hod.

9:00 Návštěva SUPŠ Bechyně

10:00 Prezentace prací žáků

11:00 Prezentace historie školy

přednášející – příspěvky

Das Kunstmuseum Waldviertel, Schrems

 • Ruth Schremmer – ředitelka, marketing, mediální a mezinárodní vztahy, kurátorská a grafická činnost
 • Bernhard Antoni – kurátor výstav, koncepce a architektura výstav, vzdělávací koncepce, design, grafika, komentované prohlídky
 • Karin Antoni – vzdělávací programy, workshopy, materiály a učební pomůcky, prohlídky s průvodcem, grafika, fotografie, video a film
 • Heide Warlamis – umělecká ředitelka, zakladatelka a vedení muzea

Alšova jihočeská galerie

 • Mgr. Aleš Seifert – ředitel AJG
 • Mgr. Tereza Svobodová – kurátorka výstav, AJG
 • Miroslav Růžička, DiS. – kurátor výstav, AJG

Střední uměleckoprůmyslová škola Bechyně

 • Mgr. Otakar Novák – ředitel Střední uměleckoprůmyslové školy Bechyně
 • Akad. sochař Miroslav Oliva – sochař, profesor Střední uměleckoprůmyslové školy Bechyně

Výtvarníci, umělci

bechyně keramická - dokumentární film

Dokumentární film vznikl v rámci projektu KPF/01/278 Rozdělená a znovu spojená historie keramiky – 2-denní konference (Fond malých projektů, program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika).

Film mapuje historii a současnost bechyňské keramiky vč. pamětníků, dále společná mezinárodní sympozia a produkci keramických dílen + současnost SUPŠ.

film AJG v rámci konference

Kurátorka keramické sbírky AJG, Tereza Svobodová, hovoří o zkušenostech při budování a správě sbírky keramiky, o provozu vlastních výstavních prostor a o přípravě a realizaci výstavních projektů.

záznam konference rozdělená a znovu spojená historie keramiky

Záznam zachycuje průběh konference KPF/01/278 Rozdělená a znovu spojená historie keramiky – 2-denní konference (Fond malých projektů, program INTERREG V-A Rakousko – Česká republika).

program

22.6.2024
doprovodný program let it grow again! | rostlinopisné čtení | jiří dvořák
 
 
29.6.2024
doprovodný program let it grow again! | přednáška a komentovaná prohlídka | eva bendová | civilizace nebo divočina?
 
 

může se hodit

 
 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.