přednáška a komentovaná prohlídka | lecture and guided tour | eliška jelínková| 30/9

přednáška a komentovaná prohlídka | lecture and guided tour | eliška jelínková| 30/9

přednáška a komentovaná prohlídka | lecture and guided tour | eliška jelínková

30. 9. 2023 | 14:00

zámecká jízdárna | riding hall | hluboká nad vltavou

  • Přednáška a komentovaná prohlídka výstavy HR Giger | Metamorphoses s Eliškou Jelínkovou, lektorkou Národní galerie v Praze.

Eliška Jelínková se věnuje lektorské činnosti v Národní galerii v Praze. Zabývá se zejména interpretací současného umění z pohledu filosofie a estetiky, přičemž klade důraz na tělesný a intersubjektivní aspekt zkušenosti s uměním.
Přednáška se bude věnovat zobrazení těla v díle H. R. Gigera, a to zejména těla ženského. Společně ohledáme tělo, jeho transformace a hranice v širším kontextu vizuálního umění i v konkrétních dílech z výstavy. Zaměříme se např. na vztah těla a stroje, diváka a nazíraného objektu či motivy touhy nebo ideálu. Na přednášku bude navazovat diskuzně pojatá komentovaná prohlídka.

Vstupenky na doprovodný program není možné zakoupit v předprodeji, pouze těsně před začátkem akce na pokladně v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou.

Vstupné: 180 Kč

Doprovodný program probíhá pouze v češtině.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

  • Lecture and guided tour of the exhibition HR Giger | Metamorphoses with Eliška Jelínková, lecturer at the National Gallery in Prague.

Eliška Jelínková is a lecturer at the National Gallery in Prague. She focuses mainly on the interpretation of contemporary art from the perspective of philosophy and aesthetics, emphasizing the physical and intersubjective aspects of the experience of art.
The lecture will focus on the depiction of the body in the work of H. R. Giger, especially the female body. Together we will consider the body, its transformations and boundaries in the broader context of visual art and in specific works from the exhibition. We will focus, for example, on the relationship between the body and the machine, the viewer and the viewed object, or the motifs of desire or the ideal. The lecture will be followed by a discussion-oriented guided tour.

Tickets for the accompanying programme cannot be purchased in advance, only just before the start of the event at the box office of the South Bohemian Gallery in Hluboká nad Vltavou.

Entrance: 180 CZK

The accompanying programme is in Czech only.

We look forward to your visit!

může se hodit

novinky

performativní komentovaná prohlídka | performative guided tour | halka třešňáková | 26/8
performativní komentovaná prohlídka | perform...
 
 
komentovaná prohlídka | guided tour | aleš seifert | 15/7
komentovaná prohlídka | guided tour | aleš se...
 
 
přednáška a komentovaná prohlídka | lecture and guided tour | adam hnojil | 5/8
přednáška a komentovaná prohlídka | lecture a...
 
 
komponovaný pořad | composed programme | martin jiroušek | 19/8
komponovaný pořad | composed programme | mart...
 
 
 
 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.