vernisáž 4. 2. 2023 v Zámecké jízdárně AJG Hluboká nad Vltavou

vernisáž 4. 2. 2023 v Zámecké jízdárně AJG Hluboká nad Vltavou

Alšova jihočeská galerie otevře vernisáží 4. února 2023 tři výstavy.

Alšova jihočeská galerie si Vás a Vaše přátele dovoluje pozvat na slavnostní zahájení výstavní sezóny 2023 v Zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou.

Grand opening se bude konat v sobotu 4. února od 15:00 v prostorách Zámecké jízdárny.

Zahájeny budou tři výstavy mladých etablovaných autorů, kteří návštěvníkům v rámci svých výstavních koncepcí představí osobitý umělecký přístup. Úvodní slovo pronese ředitel Alšovy jihočeské galerie, Aleš Seifert. Slavnostního zahájení se zúčastní autoři a kurátoři všech tří výstav.

Karíma Al-Mukhtarová | Sometimes You Need To Lie Yourself

Kurátoři | Miřenka Čechová, Petr Boháč

Karíma Al-Mukhtarová je absolventkou hned tří uměleckých škol (FUD Ústí nad Labem, UMPRUM, AVU) a několika zahraničních stáží, je multimediální umělkyní, která pracuje s kombinováním nejrůznějších přístupů a technik. Jedním z hlavních témat její tvorby jsou otázky identity a proces socializace jedince.

Karíma Al-Mukhtarová si jako konceptuální multimediální umělkyně uvědomuje, že její práce jsou nejsilnější v místech, odkud lze podmanivě vyprávět. Jako příznačná tenká červená nit, doslova i symbolicky, se line její tvorbou touha zachytit zárodek tohoto vyprávění. Její umanutý důraz na tradiční řemeslo v době, kdy podobná řemesla vymírají, se snaží nenásilnou formou zpřítomnit čas, který je pro takové vyprávění nezbytný. V tomto zjevování křehkosti času připomíná slavnou Pénelopé, manželku Odyssea, která se do popředí příběhu dostává ve chvíli, kdy má svého manžela odvrhnout a vybrat si v jeho nepřítomnosti nového muže. Pénelopé svolí pod podmínkou, že se tak stane až ve chvíli, co dokončí rubáš pro Odysseova otce Láerta. Avšak co přes den utká, v noci rozpáře. Pénelopé svým nekonečným šitím krade čas. Stejně tak si jej krade i Karíma Al-Mukhtarová v rytmicky a tělesně zpřítomněné detailní práci, které však nechybí suverenita expresivního gesta, znepokojivě upřímného. Dominantou výstavy jsou její velkoformátové fotografie vlastních prošitých dlaní, do nichž jsou vepsány krátké vzkazy, čekající na rozpárání, stejně jako Laertův rubáš. V dialogu s cítícím tělem se nacházejí dominantní objekty skleněných tabulí se stovkami dírek, protkané barevnými nitěmi. Na jedné straně záznam miniaturních ran v dlani, na druhé straně neuvěřitelná křehkost průzračného skla. Když byla Karíma vyzvána, aby doplnila jednoduché asociace, napsala: “Tělo je pro mě odraz, jméno je pro mě tradicí, objekt je pro mě forma, rána je pro mě uvědomění, sklo je pro mě upřímnost, nit je pro mě spojením, maska je pro mě vrstvou. A co je dlaň? To záleží na víře.”

Tradice, forma, uvědomění, upřímnost, spojení a vrstvy, to je dokonalý arzenál k vyprávění křehkého příběhu o tom, kdo je Karíma Al-Mukhtarová.

Jakub Matuška aka Masker | Až křídla vlaštovek vyhladí žulový kvádr z povrchu zemského

Kurátor | Michal Nanoru

Jakub Matuška vystudoval Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér malířství II, škola Vladimíra Skrepla) a absolvoval rezidenční pobyty na Copper Union v New Yorku a na Middlesex University v Londýně.

Původní člen enfant terrible českého graffiti CAP Crew, Jakub Matuška, se dnes coby jeden z nejúspěšnějších umělců své generace věnuje především malbě. Se čtyřicítkou u něj vrcholí období experimentů s přenosem suverénního kresebného stylu na velká plátna, často za použití komplikovaných technik zahrnujících Photoshop a měsíce ruční práce s akrylem. Zázemí ve street artu ho už před lety přivedlo ke spreji a airbrushi, základnímu médiu, pomocí něhož se současná post-analogová malba vyrovnává s otázkami plochosti a hloubky, pevného a tekutého, zaručeného a nejistého. Námětově se Matuška naopak přehoupnul přes vlnu surreálného zkoumání nespolehlivosti vlastního vnímání, spirituálních krizí a esoterických diagramů k zdánlivě zklidněným výjevům z každodenního života současného městského člověka, připomínajícím jeho ranou tvorbu poeticky vtipného glosátora světů, kterých se nikdy necítil úplně součástí. Ať se ale na cestě za zmoudřením a vyrovnaností vydává do pohádkového lesa nebo pod palmy subtropických ostrovů, předpověď pořád hlásí extrémy.

Prostor osvíceného středního stavu mezi selským rozumem a horečnatým snem, švihácké pojetí malby zakořeněné v mnohonásobné ozvěně popkulturních obrazů i koncepci výstavy kombinující formálně náročná plátna s předobrazy a vracející se rezonancí v kresbách, vyzdvihuje evokativní instalace vytvořená pro prostor romantického zámku, tající bludná krajina mezi Mijazakim, Hokusaiem a Ladou.

Monika Žáková | Více světla

Kurátor | Jan Kudrna

Monika Žáková promovala v roce 2012 na Akademii výtvarného umění v Praze v ateliéru Jiřího Sopka. V roce 2011 absolvovala studijní pobyt na Hochschule für Bildende Künste Dresden. V roce 2014 se umístila na třetím místě v prestižní Ceně kritiků za mladou malbu, udělované autorům do třicet let. Již od počátku své tvorby klade důraz na precizní přístup ke zkoumanému tématu. Pracuje koncentrovaně s nebývalým důrazem na cizelaci technického zpracování svých obrazů. Autorka je fascinovaná určitou vrstevnatostí a významovými vazbami, kdy se zabývá vztahem mezi materiály, především v podobě plátna a papíru.

Dílo Moniky Žákové se v posledních třech letech dostalo syntézou předchozí koncentrované tvorby do pozice autentické analytické abstrakce. Autorka citlivě pracuje s energií materiálu, jeho fyzickou podstatou a jemnou dynamikou proporce obrazového plánu. Zásadním elementem její práce je však světlo, které je jistým spolutvůrcem celku. Žáková světlo nechává vstupovat do díla a modelovat jej. Postupně tak funguje jako médium, které není jen pevnou součástí fyzické formy obrazu, ale také jeho obsahovou složkou, filozofickou matérií a určitým měřítkem.

Výstavy budou pro návštěvníky otevřeny od 5. 2. do 14. 5. 2023.
Otevírací doba: pondělí zavřeno, úterý – neděle 9:00 – 16:00
Zámecká jízdárna, Hluboká nad Vltavou 144, 373 41 Hluboká nad Vltavou

Alšova jihočeská galerie se těší na Vaši návštěvu!
umění vidět a vnímat

vernisáž 4. 2. 2023 v Zámecké jízdárně AJG Hluboká nad Vltavou
vernisáž 4. 2. 2023 v Zámecké jízdárně AJG Hluboká nad Vltavou

může se hodit

novinky

performativní komentovaná prohlídka | performative guided tour | halka třešňáková | 26/8
performativní komentovaná prohlídka | perform...
 
 
komentovaná prohlídka | guided tour | aleš seifert | 15/7
komentovaná prohlídka | guided tour | aleš se...
 
 
přednáška a komentovaná prohlídka | lecture and guided tour | adam hnojil | 5/8
přednáška a komentovaná prohlídka | lecture a...
 
 
komponovaný pořad | composed programme | martin jiroušek | 19/8
komponovaný pořad | composed programme | mart...
 
 
 
 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.