formosa deformitas | barokní charakter českého kubismu

formosa deformitas | barokní charakter českého kubismu

17. 9. 2020 - 3. 1. 2021

vernisáž: bude upřesněna

wortnerův dům, u černé věže 22, české budějovice

Základní vstupné: 80,- Kč

Výstava se zaměří na anachronistickou povahu českého kubismu a jeho mihotající se barokní vrstvu. Ambivalentní recepce francouzského pojetí kubismu je specifická pro české umění, ve kterém je velmi hluboce přítomná barokní tradice, jež přežívá (Nachleben) přes 19. a 20. století do současnosti. Ta se projevuje nejen ve formě (barokní / kubistický záhyb jak jej formuloval Gilles Deleuze), ale také v námětech, prostoupením formy (téměř) veškerou uměleckou produkcí a vlastní vědomá recepce dějin umění umělci spojenými s českým kubismem. Toto vše se zcela vymyká pojetí kubismu, jak byl tvarován Pablem Picassem a Georgem Braquem v Paříži mezi lety 1906–1914. Reflexe historie se v českém kontextu projevila jako moderna, která má stále minulost ve zpětném zrcátku, kubismus tak není jen revolucí a triumfem moderny, ale také soužitím a koexistencí s minulostí. Výstava komplexně představí tuto anachronickou povahu českého kubismu. Budou zde vystavena díla především umělců spojených se Skupinou výtvarných umělců z let 1911–1914 a českého vrcholného baroka konce 17. a počátku 18. století. Teoretická argumentace a hlubší pojednání o problematice bude divákovi zprostředkováno prostřednictvím katalogu.

Eva Skopalová - autorka a kurátorka výstavy

program

22.7.2020
hudební festival hluboká 2020
 
 

může se hodit

novinky

finišujeme s instalací výstav v bechyni
 
 
 
 
zavřít

AJG pro Vás připravuje:

malevič a ruská avantgarda