heide warlamis | výběr z tvorby od 80. let 20. století do současnosti

heide warlamis | výběr z tvorby od 80. let 20. století do současnosti

heide warlamis | výběr z tvorby od 80. let 20. století do současnosti

kurátor | bernhard antoni-bubestinger

vernisáž | 29. 2. 2024

výstava | 1. 3. - 19. 5. 2024

mezinárodní muzeum keramiky | bechyně | novodvorská 301

V díle Heide Warlamis, zejména u jejích velkoformátových soch hlav, opakovaně probíhá proces přeměny reálného světa ve svět idejí. V jejím imaginárním muzeu nacházíme syntézu uměleckých prvků z různých civilizací napříč všemi historickými obdobími. Její kosmopolitní tvorba, která přesahuje lidské epochy, je charakterizována nenuceně hravým a přesto pečlivě promyšleným kombinováním různorodých forem ze všech kulturních archivů. Miluje řeckou mytologii stejně jako africké kmenové umění, zajímá ji sochařství od počátků dějin stejně jako Brancusi, Giacometti nebo Moore. Neúnavně sbírá holografické obrazy, jež vyzařují lásku a štěstí, a ve svých dílech je transformuje do viditelných a hmatatelných soch idejí plných smyslné fyzické přítomnosti. Její díla přitom představují zhutněné památníky důstojnosti všeho živého.

Mezinárodně uznávaná sochařka a designérka Heide Warlamis žije a pracuje v Rakousku. Je světově známá zejména díky svému designovému porcelánu, který se pod značkou "Vienna Collection" vyrábí v její vlastní porcelánce a prodává po celém světě. 
Společně se svým manželem, všestranným umělcem Makisem Warlamisem, který zemřel v r. 2016, založila Heide v rakouském Schremsu v roce 1992 Mezinárodní centrum designu. V roce 2009 pak s manželem společně otevřeli Muzeum umění Waldviertel s rozsáhlým sochařským parkem, který je s Centrem designu přímo propojen.

EN

Heide Warlamis - Selected works from the 1980s to the present day

In Heide Warlamis' work, and above all in her large-scale head sculptures, the process of transforming the real into the world of ideas takes place again and again. In her imaginary museum we encounter a synthesis of the art of all cultures of all times. Her cosmopolitan works, which transcend epochs, are a casually playful and yet well thought-out superimposition of the vocabulary of forms from the archive of human cultures. She loves the creatures of Greek mythology as much as African tribal art, the sculpture of early history as much as Brancusi, Giacometti or Moore. She constantly collects holographic images that radiate love and happiness and transforms them into visible, tangible sculptures of ideas full of sensual physical presence in her art. There they are: memorials to the dignity of all living things, condensed with her hands.

The internationally renowned sculptor and designer Heide Warlamis lives and works in Austria. She is known worldwide in particular for her porcelain design program with the brand name 'Vienna Collection', which was produced in her own porcelain manufactory and presented worldwide. Together with her husband, the universal artist Makis Warlamis, who died in 2016, she founded the International Design Center Austria in Schrems in 1992 and the Waldviertel Art Museum with a large sculpture park, which is directly connected to the Design Center, in 2009.

program

1.5.2024
doprovodný program k výstavě heptameron | the good night readers | předčítání z knih, diskuze | promítání filmu extase (1932)
 
 

může se hodit

novinky

komentovaná prohlídka | guided tour | david jahn | 19/11
komentovaná prohlídka | guided tour | david j...
 
 
performativní komentovaná prohlídka | performative guided tour | halka třešňáková | 26/8
performativní komentovaná prohlídka | perform...
 
 
komentovaná prohlídka | guided tour | aleš seifert | 15/7
komentovaná prohlídka | guided tour | aleš se...
 
 
přednáška a komentovaná prohlídka | lecture and guided tour | adam hnojil | 5/8
přednáška a komentovaná prohlídka | lecture a...
 
 
 
 
zavřít

UPOZORNĚNÍ

- Z technických důvodů bude dne 24. 4. uzavřena pobočka Mezinárodního muzea keramiky v Bechyni.

- Z důvodu přípravy nových výstav je do 25. 5. uzavřena pobočka Wortnerův dům v Českých Budějovicích.

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.