hr giger | metamorphoses

hr giger | metamorphoses

hr giger | metamorphoses

kurátor | adam hnojil

výstava | 11. 6. - 19. 11. 2023

zámecká jízdárna | hluboká nad vltavou

HR Giger se narodil jako Hansruedi v roce 1940 ve švýcarském Churu do rodiny uznávaného lékárníka. Po dokončení gymnázia začal studovat architekturu a průmyslový design na Zurich School of Applied Arts. Tak, jako byl od útlého mládí fascinován vším okultním, výrazně jej formoval především surrealismus. Inspiraci nacházel zpočátku například v díle Salvadora Dalího, se kterým se osobně setkal v sedmdesátých letech, kdy dostal nabídku ke spolupráci na filmovém zpracování sci-fi Duna. Dožil se 74 let, zemřel v roce 2014 v Zürichu.

Výstavu švýcarského umělce Hansruediho Gigera, malíře, sochaře a návrháře, známého především jako stvořitele uměleckého směru s názvem biomechanický surrealismus, připravuje Alšova jihočeská galerie ve spolupráci s Museem HR Giger ve švýcarském Gruyères, Carmen Maria Giger a sběratelem Marco Witzigem.

Název výstavy Metamorphoses (Proměny) reflektuje nejen vlastní umělcovu různorodou tvorbu, ale také jeho kresby, které jako ctitel Franze Kafky vytvořil na základě slavné povídky Proměna. HR Giger byl jinak velkým ctitelem českoněmecké literární scény a byl kromě Kafky fascinován magickým světem Gustava Meyrinka.

Nejvýrazněji byl nicméně s českým prostředím konfrontován prostřednictvím světově proslulého psychiatra a spisovatele Stanislava Grofa, který ve své knize Vizionářský svět HR Gigera popisuje pozitivní poselství o univerzální spiritualitě. V této knize Stanislav Grof ukazuje, jak umělci-vizionáři ztvárňují ve svém umění současné porodní trauma světové duše, a také jak umělec skrze umění vytváří nový kontext pro nahlížení a docenění vizionářského umění a v jeho schopnosti nás probouzet.

Výstava Metamorphoses představí Gigerovu tvorbu v co nejširším kontextu. Vystaveny budou četné kresby, airbrushové obrazy a plastiky. Nebude chybět i výběr jeho ikonických realizací Necronomicon, které uchvátily amerického režiséra Ridleyho Scotta, pro něhož Giger navrhnul ikonického Vetřelce, za něhož byl v roce 1980 oceněn Oscarem za nejlepší vizuální efekty.

Nepochybně se bude jednat o velkorysou přehlídku tohoto jedinečného umělce na více jak devíti stech metrech čtverečních a bude se jednat o jeho doposud největší výstavu realizovanou ve střední Evropě.

EN

HR Giger was born as Hansruedi in 1940 in Chur, Switzerland, into the family of a respected pharmacist. After graduating from secondary school, he went to study architecture and industrial design at the Zürich School of Applied Arts. From an early age, Giger was fascinated by all things occult and he was strongly influenced by surrealism. He initially found inspiration, e. g. in the work of Salvador Dalí, whom he met in person in the 1970s while working on a film adaptation of the sci-fi novel Dune. He lived to the age of 74 and died in Zürich in 2014.

The exhibition of the Swiss painter, sculptor and designer Hansruedi Giger, who is best known as the creator of the artistic movement called biomechanical surrealism, is realised by the South Bohemian Gallery in collaboration with the HR Giger Museum in Gruyères, Switzerland, Carmen Maria Giger and collector Marco Witzig.

The title of the exhibition reflects not only the artist’s diverse oeuvre, but also his drawings inspired by Franz Kafka’s famous short story The Metamorphosis. HR Giger was a great admirer of the Czech-German literary scene. In addition to Kafka, he was fascinated also by the magical world of Gustav Meyrink.

Giger’s influence on the Czech environment was recorded by a world-renowned psychiatrist and writer Stanislav Grof. In his book The Visionary World of HR Giger, Grof describes the positive message of universal spirituality, shows how visionary artists portray the contemporary birth trauma of the world soul, and also how they create a new context for the perception and appreciation of visionary art and in its ability to stimulate us.

The exhibition Metamorphoses will present Giger's work in a broader context. It will showcase the artist’s numerous drawings, airbrush paintings and sculptures. There will also be a selection of Giger’s iconic Necronomicon realisations, which captivated American director Ridley Scott. Giger designed the iconic Alien for Scott’s film of the same name and was awarded the Academy Award for Best Visual Effects in 1980.

The exhibition will be a comprehensive presentation of this unique artist on more than nine hundred square metres and it will be the largest exhibition of Giger’s work in Central Europe to date.

Úvodní foto: © Mia Bonzanigo

www.HRGiger.com
www.HRGigerMuseum.com
HR Giger Work Catalog

Hlavní partner: Skupina ČEZ

Technologický partner: Hisense. Sense for Technology

hr giger | metamorphoses

může se hodit

novinky

vernisáž výstavy michael hon | výstava obrazů
michael hon | výstava obrazů vernisáž 23. 2....
 
 
vernisáž 4. 2. 2023 v Zámecké jízdárně AJG Hluboká nad Vltavou
Alšova jihočeská galerie otevře vernisáží 4. ...
 
 
Reportáž České televize o výstavě Tančící pentagon
O výstavě Tančící pentagon, fascinaci barvami...
 
 
Alšova jihočeská galerie zabodovala v letošním 8. ročníku soutěže Fénix content marketing
Hluboká nad Vltavou - Alšova jihočeská galeri...
 
 
 
 
zavřít

UPOZORNĚNÍ

Z technických důvodů je do soboty, 10. 6. 2023 (včetně) uzavřena pobočka Zámecké jízdárny v Hluboké nad Vltavou. Pro návštěvníky bude znovu otevřeno v neděli, 11. 6. 2023 s novou výstavou HR Giger – Metamorphoses. Dále je z důvodu přípravy nové výstavy do 14. 6. uzavřena pobočka Wortnerův dům v Českých Budějovicích. Děkujeme za pochopení.

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.