kerapunk

kerapunk

kerapunk | výběr keramiky ze sbírek alšovy jihočeské galerie

25. 5. – 6. 10. 2019 | denně 9:00 – 18:00

vernisáž: 24. 5. 2019 | 17:00 hod.

mezinárodní muzeum keramiky, zámek čp. 135, bechyně

Letošní projekt Alšova země pokračuje v inspirování kreativního myšlení a prezentuje lidskou touhu po tvořivosti již od útlého věku. Téma Podivuhodné stroje a vynálezy však dokázalo probudit ze zimního spánku i samotnou hlínu, která ze země vzešla. Tato kolaborace umožnila postavit zdánlivě tradiční a neměnnou hmotu na roveň neustále se měnícím technickým zázrakům, a z této unikátní spolupráce vznikl doprovodný projekt Kerapunk.

Kerapunk v sobě nese jasný odkaz kyberpunkového sci-fi žánru, který balancuje na pomezí dvou extrémů.  A to mezi obrovským vzestupem technologií v blízké budoucnosti a mezi současným řadovým konzumentem, který tyto výdobytky může užívat ke svým často rovněž extrémním tužbám. Svět nesvazovaný jasným řádem pak umožňuje rozvíjet individualitu, kreativní řešení a přináší bezpočet alternativ.

Těžko uvěřit, že takto lze přeneseně vnímat i práci s pálenou hlínou, která má v obecném povědomí reputaci jednoduchosti, omezenosti a jasně daných pravidel. Avšak díky kreativní práci a lehké „punkové“ rebélii proti systému dokáže tato hmota nabýt nevídaných rozměrů. „Tahounem“ této myšlenky je Vladimír Groš a jeho futuristické dopravní prostředky s divokou barevností a podivnou skladbou motorů. Obdobné smýšlení vidíme ve výsledných pracích účastníků Mezinárodních keramických sympózií.  Zastoupeni jsou inovátoři jako Jiří Hlušička, Karel Nepřaš, Daniela Kosová a Hana Červinková. Zahraniční hosty reprezentují Brian McArthur, Valerij Maloletkov, Megan Sweeney, Myriam Urtz, Horvath Sandor John Stephenson.

Všichni výše jmenovaní se podílí na originálním a neotřelém procesu, který obměňuje předvídatelnou tvář keramiky a kombinuje protipóly tradičního přírodního materiálu a technologie. Výsledkem jsou hybridní stvoření poháněná koly nebo elektřinou, zosobňující staletí lidského bádání a idealistický náhled do budoucnosti. Navíc nám dokazují, že experiment nemusí být zásadou profesionálního vědeckého výzkumu. Experimentovat lze zcela svobodně a bez hranic s jakýmkoliv materiálem, a díky tomu zůstává přístupný každému bez rozdílu.

Nebuďme tedy přízemní a dovolme keramice, aby nás povznesla svými parními písty, opeřenými křídly a gumovými koly do nového věku pokroku a imaginace.

Tereza Svobodová - kurátorka výstavy

kerapunk

může se hodit

novinky

performativní komentovaná prohlídka | performative guided tour | halka třešňáková | 26/8
performativní komentovaná prohlídka | perform...
 
 
komentovaná prohlídka | guided tour | aleš seifert | 15/7
komentovaná prohlídka | guided tour | aleš se...
 
 
přednáška a komentovaná prohlídka | lecture and guided tour | adam hnojil | 5/8
přednáška a komentovaná prohlídka | lecture a...
 
 
komponovaný pořad | composed programme | martin jiroušek | 19/8
komponovaný pořad | composed programme | mart...
 
 
 
 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.