petra křivová - pešková | křížová cesta

petra křivová - pešková | křížová cesta

petra křivová - pešková | křížová cesta

15. 6. – 7. 10. 2018 | denně 9:00 – 18:00

vernisáž: 21. 6. 2018 | 15:00 hod.

mezinárodní muzeum keramiky, zámek čp. 135, bechyně

Výstava absolventky Akademie výtvarných umění v Praze představí její cyklus nazvaný Křížová cesta. Materiál a sochařská zkratka, kterou je cyklus utvořen dává vyznít jednak dílu samotnému, jednak i architektonickým prvkům budovy Mezinárodního muzea keramiky.

Cyklus Křížová cesta, jenž je autorčiným diplomním projektem na pražské Akademii výtvarných umění, pojednává notoricky známé téma. Příběh utrpení Ježíše Krista je vyprávěn redukovanými výtvarnými prostředky a narace příběhu je shrnuta do jednotlivých reliéfů, pojednávajících zastavení na křížové cestě. Ač je příběh znázorněn abstrahovanými formami, neztrácí na svém obsahu a schopnosti vyprávět dané téma. Cesta, složená z betonových jehlanů nabízí nespočet interpretací. Svou reálnou neschůdností zhmotňuje mimo jiné i úděl nesnadné cesty.

Cyklus Křížová cesta nezobrazuje přímo samotný děj či scénu, ale spíše její vnitřní strukturu nebo emoci, která z ní pramení. Toto rozhodnutí autorka podkládá slovy z kázání Tomáše Halíka „Umění a náboženství mají jednu věc společnou – mají zviditelňovat neviditelné, mají vyslovovat věci nevyslovitelné. Aby naplnily tento paradoxní úkol, používají symboly. Symbol je most věcí neviditelných k viditelným. Symbol odhaluje a zahaluje zároveň. Kdo můžeš rozumět, rozuměj. Kdo máš uši k slyšení, slyš!... Náboženské obrazy mají povzbudit to, co je pro lidský život důležité, aby rozněcovaly naši představivost, aby zasáhly naši emocionalitu.“

Instalace cyklu v Mezinárodním muzeu keramiky v Bechyni poskytuje dostatek prostoru pro vyznění jednotlivých děl i pro znovuobjevení prostoru někdejšího zámeckého pivovaru. Materiálové složení architektury vstupního sálu a jeho brutalistních prvků rozmlouvá se sochařskými pracemi Petry Peškové, propůjčuje jim zároveň myšlenkové a emoční působení.

Autoři a kurátoři výstavy: Miroslav Růžička a Dita Pfeferová

petra křivová - pešková | křížová cesta
petra křivová - pešková | křížová cesta

může se hodit

novinky

komentovaná prohlídka | guided tour | david jahn | 19/11
komentovaná prohlídka | guided tour | david j...
 
 
performativní komentovaná prohlídka | performative guided tour | halka třešňáková | 26/8
performativní komentovaná prohlídka | perform...
 
 
komentovaná prohlídka | guided tour | aleš seifert | 15/7
komentovaná prohlídka | guided tour | aleš se...
 
 
přednáška a komentovaná prohlídka | lecture and guided tour | adam hnojil | 5/8
přednáška a komentovaná prohlídka | lecture a...
 
 
 
 
zavřít

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu přípravy nových výstav je uzavřena pobočka Mezinárodního muzea keramiky v Bechyni (do 29. 2.) a Wortnerův dům v Českých Budějovicích. Děkujeme za pochopení.

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.