pravoslav rada | oživený předmět

pravoslav rada | oživený předmět

pravoslav rada | oživený předmět

kurátorka | vendula fremlová

vernisáž | 29. 6. 2024

výstava | 30. 6. - 15. 10. 2024

mezinárodní muzeum keramiky | bechyně | novodvorská 301

V roce 2023 uběhlo sté výročí od narození významného sochaře a keramika, Pravoslava Rady, a letos si ho připomínáme výstavou v Mezinárodním muzeu keramiky v Bechyni. Výstava však nereflektuje Radovu tvorbu formou retrospektivní přehlídky, jak by se v souvislosti s významným výročím čekalo, ale naopak tematicky zacílenou galerijní prezentací. 

Pravoslav Rada (1923 – 2011) se v průběhu životních etap porůznu setkával se světem loutek, loutkového divadla a loutkového filmu. Výstava se zaměřuje právě na tento vliv a pokouší se ukázat, že se v Radově tvorbě nejen částečně odráží tvarosloví loutek, ale především že jeho figurální plastika byla formována vlastní zkušeností s oživením a aktivizací předmětu na divadle. Z pohledu „oživeného předmětu“ pak výstava nově interpretuje Radovu figurální plastiku a přistupuje k ní tudíž prostřednictvím jiného klíče, než tomu bylo dosud – Radova tvorba a její intepretace byla dosud svázána členěním dle použité technologie nebo hlavního motivu. Nových obrysů v souvislosti s „oživeným předmětem“ nabývají také autorovy tvůrčí postupy, při nichž se zaměřoval například na prolínání nádoby a figury nebo využíval prefabrikované elementy (tvárnice, cihly, dlaždice). Z nich vytvářel s lehkostí figurální plastiky, charakteristické svým nadhledem a humorem.   

Výstava představí díla ze sbírek Alšovy jihočeské galerie, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a také ze sbírek soukromých. K výstavě je připravována obsáhlá monografie.

může se hodit

novinky

komentovaná prohlídka | guided tour | david jahn | 19/11
komentovaná prohlídka | guided tour | david j...
 
 
performativní komentovaná prohlídka | performative guided tour | halka třešňáková | 26/8
performativní komentovaná prohlídka | perform...
 
 
komentovaná prohlídka | guided tour | aleš seifert | 15/7
komentovaná prohlídka | guided tour | aleš se...
 
 
přednáška a komentovaná prohlídka | lecture and guided tour | adam hnojil | 5/8
přednáška a komentovaná prohlídka | lecture a...
 
 
 
 
zavřít

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu přípravy nových výstav je uzavřena pobočka Mezinárodního muzea keramiky v Bechyni (do 29. 2.) a Wortnerův dům v Českých Budějovicích. Děkujeme za pochopení.

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.