sympoziální keramika 1966-2012

sympoziální keramika 1966-2012

sympoziální keramika 1966-2012

15. 6. – 7. 10. 2018 | denně 9:00 – 18:00

vernisáž: 21. 6. 2018 | 15:00 hod.

mezinárodní muzeum keramiky, zámek čp. 135, bechyně

Výstava vybraných děl z Mezinárodních sympózií keramiky představí sbírku a jednotlivá sympozia i autory rok po roce počínaje rokem 1966. Vzhledem k letošnímu výročí bude důraz kladen na Mezinárodní keramické sympozium z roku 1968.

Alšova jihočeská galerie spravuje kromě rozsáhlé sbírky grafiky, obrazů a plastiky i kvalitní a obsáhlou sbírku keramiky. Idea vzniku sbírky keramických prací úzce souvisela se vznikem Mezinárodního keramického sympozia pořádaného v Bechyni. U jeho zrodu stál v roce 1966 Václav Šerák, Bohumil Dobiáš, Karel Hetteš, Jaroslav Pýcha, Jiří Tichý a Pravoslav Rada. Pro uložení a prezentaci výsledků každoročního tvůrčího setkání umělců v Bechyni byla nově adaptována budova někdejšího zámeckého pivovaru a sýpky.

Sbírka keramiky dnes zahrnuje díla více jak tří set autorů z tuzemska i zahraničí. Bechyňské sympozium často dávalo účastníkům možnost volby tématu i materiálu, osvobozovalo autorskou tvorbu od komerčních závazností a podporovalo osobitost projevu. Od roku 1973 byl směr práce zastoupených umělců každého ročníku sympozia určen volbou tvůrčí problematiky, jejíž řešení se mělo projevit v daném období jako aktuální a společensky potřebné. Výsledky jednotlivých sympozií tak tvoří hodnotnou sbírku dokumentující dobovou evropskou tvorbu a jednotlivé tendence v oboru užitého umění.

Výběr z Mezinárodních keramických sympozií Bechyně představuje odděleně každý rok konaného sympozia s širokým záběrem umělců, témat i způsobu zpracování. Vzhledem k letošnímu výročí je důraz kladen na třetí ročník sympozia, konaného roku 1968.

Autoři a kurátoři výstavy: Miroslav Růžička a Dita Pfeferová

sympoziální keramika 1966-2012
sympoziální keramika 1966-2012

může se hodit

novinky

komentovaná prohlídka | guided tour | david jahn | 19/11
komentovaná prohlídka | guided tour | david j...
 
 
performativní komentovaná prohlídka | performative guided tour | halka třešňáková | 26/8
performativní komentovaná prohlídka | perform...
 
 
komentovaná prohlídka | guided tour | aleš seifert | 15/7
komentovaná prohlídka | guided tour | aleš se...
 
 
přednáška a komentovaná prohlídka | lecture and guided tour | adam hnojil | 5/8
přednáška a komentovaná prohlídka | lecture a...
 
 
 
 
zavřít

UPOZORNĚNÍ

Z důvodu přípravy nových výstav je uzavřena pobočka Mezinárodního muzea keramiky v Bechyni (do 29. 2.) a Wortnerův dům v Českých Budějovicích. Děkujeme za pochopení.

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.