theodor pištěk | senzační realismus

theodor pištěk | senzační realismus

theodor pištěk | senzační realismus

kurátor | martin dostál

vernisáž | 25. 6. 2022 | 15:00

výstava | 26. 6. - 30. 10. 2022 | červen - říjen 9:00 - 18:00

zámecká jízdárna | hluboká nad vltavou

Poprvé se malíř Theodor Pištěk objevil společně s americkými a evropskými hyper-, foto- či jinými realisty 60. a 70. let na široce koncipované výstavě East of Eden v Ludwigově muzeu v Budapešti. Nyní se ke svébytné Pištěkově realistické prezentaci s lehkými přesahy k jeho evropským a americkým druhům odhodlala Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou. Samotný Theodor Pištěk je na tomto výstavním projektu představen výhradně svými realistickými pracemi, a to v pokud možno komplexním přehledu jeho nejznámějších a ikonických děl. Ty vznikaly zejména od počátku 70. let 20. století do první poloviny následné dekády, malíř se však ke svému svébytnému realismu průběžně, a nutno říci i výjimečně, vracel až do nedávné doby.
 
Postavení Theodora Pištěka (nar. 1932 v Praze) na české umělecké scéně je bezprecedentní a zcela mimořádné a opírá se zejména o malířovu specifickou realistickou epochu, rozvíjenou od počátku 70. let. Krátkou, ale intenzivní periodu světového foto- či hyperrealismu obohatil bezesporu o komplikovaný, ale divácky účinný narativ vrstvení příběhu za malbou, a to ve vztahu k dějinám malířství jako takovým, stejně jako k aktuálním společenským i filozofickým tendencím.

V kontextu Pištěkovy tvorby je tedy navýsost napínavé srovnání jeho přístupu jednak s americkými hyperrealisty, které zde zastupuje Richard Estes, jednak s tendencemi evropského malířství, které z realismu vycházelo (zejména práce Jacquese Monoryho či Gerharda Richtera, který je stejný ročník narození jako Theodor Pištěk), či na něj bezprostředně navázalo (Gottfried Helnwein). Několik prací, zapůjčených z Ludwigových muzeí ve Vídni, Budapešti a Koblenzi, a také ze dvou českých sbírek, umožňuje srovnání jednotlivých uměleckých strategií a dokazuje, že Pištěkovo dílo je integrální součástí světového uměleckého dění dané epochy a realistických stylů.
 
Martin Dostál, kurátor výstavy

Theodor Pištěk, Richard Estes, Gottfried Helnwein, Gérard Gasiorowski, Jacques Monory, Gerhard Richter

napsali o nás

bezpečnostní informace

https://www.ajg.cz/za-kulturou-bezpecne.html

může se hodit

novinky

performativní komentovaná prohlídka | performative guided tour | halka třešňáková | 26/8
performativní komentovaná prohlídka | perform...
 
 
komentovaná prohlídka | guided tour | aleš seifert | 15/7
komentovaná prohlídka | guided tour | aleš se...
 
 
přednáška a komentovaná prohlídka | lecture and guided tour | adam hnojil | 5/8
přednáška a komentovaná prohlídka | lecture a...
 
 
komponovaný pořad | composed programme | martin jiroušek | 19/8
komponovaný pořad | composed programme | mart...
 
 
 
 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.