let it grow again! | přednáška martina lešáka | středověké stromy mezi nebem a zemí + komentovaná prohlídka výstavy

let it grow again! | přednáška martina lešáka | středověké stromy mezi nebem a zemí + komentovaná prohlídka výstavy

Přednáška Martina Lešáka | Středověké stromy mezi nebem a zemí + komentovaná prohlídka výstavy | 3. 8. 2024 | 14:00

Kde | Zámecká jízdárna AJG, Hluboká nad Vltavou

Vstupné | 90 Kč (zahrnuje doprovodný program a komentovanou prohlídku výstavy)

Vstupenky zakoupíte na pokladně AJG v Zámecké jízdárně v Hluboké nad Vltavou.

Krajina, obrazy, konverze – přednáška historika umění Mgr. Martina Lešáka, Ph.D.

V historickém románu Ivanhoe popisuje Walter Scott, jak vypadala anglická krajina na přelomu dvanáctého století v období vlády Richarda Lví srdce (1157–1199). Jedná se o obraz nedotčené divočiny, prastarého temného lesa, který se rozprostíral po většině území a obklopoval středověká obydlí. Z tohoto popisu by se mohlo zdát, že středověcí lidé byli obklíčeni divokou přírodou, kterou se nesnažili nijak zkrotit, nijak do ní nezasahovali a pouze pasivně přijímali její moc. Skutečnost však od této (nejen) romantické představy nemůže být vzdálenější. Pro výstavbu kostelů, hradů, pevností, lodí či pro provoz dolů bylo zapotřebí zpracovat a vytěžit mnoho dřeva. Namísto tajemného, nepoddajného a temného hvozdu si tak předmoderní krajinu musíme představovat jako prostor, jež byl aktivně využíván a obhospodařován obyvateli, kteří v něm žili. Stromy však byly ve středověku káceny nejen z praktických, ale také náboženských důvodů. Poražení stromu mohlo být transformačním aktem a prostředkem pro společenskou a náboženskou konverzi, jak dokládá například epizoda ze života sv. Martina. Tato přednáška se mimo praktické důvody předmoderního odlesňování zaměří právě na podobné příběhy o christianizaci pohanských kultovních míst a na jejich zobrazování. Dotkne se také ikonografie Noli me tangere, ve které se vyobrazení stromu objevuje již v raném středověku jako odkaz na strom poznání a přechod od prvotního hříchu k vykoupení.

Mgr. Martin F. Lešák, Ph.D. je historik umění působící jako postdoktorand na katedře liturgických studií na univerzitě v Řezně (Alexander von Humboldt-Stiftung). Ve svém výzkumu se zabývá vztahem mezi monumentálními výzdobami raně křesťanských kostelů v Římě a liturgií. Publikoval také několik studií o středověké krajině a environmentu.

Po přednášce následuje komentovaná prohlídka s autorkou doprovodných programů Petrou Lexovou.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Strom se jako tichý svědek objevuje v kultuře od nepaměti. Jeho větve a kořeny prorůstají výtvarným uměním, literaturou, filmem a rezonují v poslechovém i performativním umění. Přijďte s námi prozkoumat jeho rozdílné podoby do Alšovy jihočeské galerie. Doprovodný program k výstavě Let It GROW Again! Vám dovolí prozkoumat podobu stromů všemi smysly.

Změna programu vyhrazena.

Popisky k reprodukcím:

  • Výšivka z Bayeux, výstavba flotily Viléma Dobyvatele, po roce 1066 / Musée de la Tapisserie de Bayeux, Bayeux / © I. Foletti, M. F. Lešák, S. Rosenbergová, V. Pichaničová, Je (středověk) doba temna? Umění, migrace a moc, Brno 2021, s. 56–57, obr. 25
  • Iluminace ke knize Řehoře Velikého Moralia in Job, Cîteaux, ca 1111 / Bibliothèque municipale, Dijon, MS 173, fol. 41r / © public domain
  • Bronzové dveře kostela sv. Michaela, Hildesheim, Noli me tangere, ca 1015 / © Bildarchiv Foto Marburg
 
 

Používáme cookies k optimalizaci našich webových stránek a našich služeb.